کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
***مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات موفق و حرفه ای

۱۰ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول حسابداری و حسابداری مدیریت

۳۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عالی مدیریت سرمایه گذاری در بورس با گرایش تحلیل تکنیکال

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رفتارسازمانی پیشرفته-توسعه منابع انسانی

۳۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*** ترخیص کار گمرک

۸۸ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بررسی قوانین و مقررات مالی و مالیاتی

۱۰ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با حرکات اصلاحی و توانبخشی در ورزش

۱۶ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت تعارض و فنون مذاکرات

۸ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با فرآیند حسابداری،حقوق و دستمزد

۸ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال

۸۸ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مصاحبه بالینی در روانشناسی

۸ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مشاوره حقوقی و کیفری

۱۲ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بورس و سرمایه گذاری

۱۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور خانواده

۳۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تغذیه ورزشی

۱۰ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ممیزی داخلی استانداردها

۲۶ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل بازارهای مالی (بازار بورس و سرمایه)

۳۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مانیتورینگ

۲۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نظام حقوق و دستمزد

۱۶ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی تبلیغات صنعتی مقدماتی

۳۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی تبلیغات صنعتی پیشرفته

۳۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (ویژه بانکداری)

۳۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل

۱۶ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی هنر

۲۰۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی مهندسی پیشرفته - طراحی کاربردی

۳۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پروژه راه سازی و آموزش نرم افزار cVIL 3d

۱۶ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قانون تجارت

۱۲ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استرس

۸ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت مالی پارسیان

۲۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA) (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره آموزشی مدیریت تخصصی مراکز آموزشی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت کیفیت در محصولات بهداشتی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی مالی و حسابداری

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانیMBA (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۳۰۰ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار اجرایی (EDBA) (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کارتیمی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی منابع انسانی

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اجرایی (EMBA)(یکساله)

۳۰۰ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استراتژیک (DBA) (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت تخصصی فناوری اطلاعات

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای (MBA) (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی فروش (DBA) (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سبز

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت بحران

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری سازی

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تشریفات

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تولید

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی روابط بین الملل

۲۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت تخصصی دولتی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت تخصصی امور اداری

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی بازاریابی و تبلیغات

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی بازرگانی

۲۰۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA در صنعت-یک ساله

۳۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
DBA در صنعت-یک ساله

۴۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***MBA در تجهیزات پزشکی-یک ساله

۱۵۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای مالی و بورس های جهانی

۶۰ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرصت های سرمایه گذاری و کسب درآمد در متاورس

۴۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اظهارنامه مالیاتی

۵۰ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
صفر تا صد راه اندازی و مدیریت کسب و کار آنلاین

۱۵۰ ساعت ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر