آشنایی با تغذیه ورزشی

***دوره آشنایی با تغذیه ورزشی


تغذیه ورزشی که می‌توان آن را با عنوان تغذیه فعالیت ورزشی نیز به کار برد، شامل کاربرد اصول تغذیه با هدف افزایش کیفیت تمرین، بازگشت به حالت اولیه و اجرا می‌باشد. تغذیه فعالیت ورزشی یک عنوان منطقی است زیرا رابطه نزدیک بین زمینه‌های آکادمیکی فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تغذیه را نیز نشان می‌دهد. اما این رشته بیشتر با عنوان تغذیه ورزشی شناخته شده است.رشته‌های ورزشی، به عنوان فعالیت‌های ورزشی رقابتی به حساب می‌آیند، گر چه این کلمه شامل رقابت‌های دیگر نیز می‌شود...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

تغذیه ورزشی که می‌توان آن را با عنوان تغذیه فعالیت ورزشی نیز به کار برد، شامل کاربرد اصول تغذیه با هدف افزایش کیفیت تمرین، بازگشت به حالت اولیه و اجرا می‌باشد. تغذیه فعالیت ورزشی یک عنوان منطقی است زیرا رابطه نزدیک بین زمینه‌های آکادمیکی فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تغذیه را نیز نشان می‌دهد. اما این رشته بیشتر با عنوان تغذیه ورزشی شناخته شده است.رشته‌های ورزشی، به عنوان فعالیت‌های ورزشی رقابتی به حساب می‌آیند، گر چه این کلمه شامل رقابت‌های دیگر نیز می‌شود. شاید تغذیه فعالیت ورزشی، عبارت بهتری باشد اما عبارت تغذیه ورزشی متداول‌تر است و در سرتاسر این کتاب به کار می‌رود.
تغذیه ورزشی: مطالعه تغذیه با هدف افزایش کیفیت تمرین، بازگشت به حالت اولیه و اجرا.
تغذیه فعالیت ورزشی: مطالعه چگونگی سازگاری بدن به تغذیه با فعالیت ورزشی.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ***دوره آشنایی با تغذیه ورزشی

 • کراتین فسفات و کراتین
 • اندازه‌ گیری انرژی
 • انرژی درونی
 • رِژیم غذایی و برنامه‌های نرم افزاری تجزیه و تحلیل فعالیت بدنی
 • انرژی بیرونی (انرژی مصرفی)
 • تأثیر میزان متابولیسم بر تعادل انرژی
 • برآورد میزان متابولیسم استراحتی
 • اثر گرمایی غذا بر تعادل انرژی
 • منابع کربوهیدرات
 • غذاهای سرشار از کربوهیدرات
 • توزیع مصرف کربوهیدرات روزانه
 • استفاده از شاخص قند خون به وسیله ورزشکاران
 • رابطه پروتئین و انرژی
 • منابع پروتین غذایی
 • منابع چربی
 • ویتامین‌ها و انرژی
 • ویتامین‌ها و آنتی اکسیدان ها
 • ویتامین‌ها و گلبول‌های قرمز خون
 • مواد معدنی
 • تأثیر موادمعدنی ب
 • عوامل مؤثر بر تعادل آب
 • محاسبه میزان تعریق
 • عوامل مؤثر بر تعادل الکترولیت
 • علائم کم آبی
 • وزن بدن
 • اندازه‌ گیری وزن بدن
 • رابطه بین وزن و چربی بدن با سلامتی
 • دقت ابزارهای اندازه‌گیری ترکیب بدن
 • رابطه بین وزن و ترکیب بدنی با اجرا
 • سایز
 • بدنسازی
 • نیاز به قدرت و استقامت
 • نسبت نیرو به وزن
 • معیار تشخیص اختلالات تغذیه‌ای
 • بی اشتهایی عصبی
 • پرخوری عصبی
 • اختلالات تغذیه‌ای غیراختصاصی
 • بی اشتهایی ورزشی
 • عوامل مؤثر بر بروز اختلالات تغذیه‌ای