مشاور حقوقی

مشاور حقوقی


آشنایی با دوره مشاور حقوقی تاریخچه مشاور حقوقی به رم و یونان باستان برمیگردد و در آنجا بود که اولین مشاوران با عنوان " سخنور"، پرونده و مشکل افراد (freind) را در دادگاه اقامه کردند. از ویژگی های این سخنور ها این بود که نباید برای کاری که انجام میدادند وجهی دریافت میکردند و البته، گاهی هم این قانون نقض شده و از این نظر، وکلای تازه کار نمی توانستند حرفه رسمی را برای خود انتخاب کنند. اما امپراطور رم، این حرفه را قانونی اعلام کرده و به مشاوران اجازه دریافت وجوه کم را داد هر چند که برای...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

آشنایی با دوره مشاور حقوقی

تاریخچه مشاور حقوقی به رم و یونان باستان برمیگردد و در آنجا بود که اولین مشاوران با عنوان " سخنور"، پرونده و مشکل افراد (freind) را در دادگاه اقامه کردند. از ویژگی های این سخنور ها این بود که نباید برای کاری که انجام میدادند وجهی دریافت میکردند و البته، گاهی هم این قانون نقض شده و از این نظر، وکلای تازه کار نمی توانستند حرفه رسمی را برای خود انتخاب کنند. اما امپراطور رم، این حرفه را قانونی اعلام کرده و به مشاوران اجازه دریافت وجوه کم را داد هر چند که برای مخارج زندگی آنها کفایت نمیکرد. 

 • مشاور حقوقی فردی است که، قانون را مطالعه کرده و به تفسیر بند و تبصره ها و موارد کارایی آن هم آگاهی دارد. به طور معمول، مشاوران حقوقی دانش مرتبط با کارشان را به منظور حل و فصل مشکلات فردی از پیش کسب کرده و نحوه استفاده عملی از تئوری های  قانونی برای پرونده های مختلف را میدانند. 

قابل ذکر است که مشاوران حقوقی میتوانند در مورد مسایل حقوقی مرتبط با انواع کسب و کار ، تعهدات، مسئولیت ادعا،  انواع معامله ، دفاع از حکم قضایی و حقوق قانونی به افراد مختلف مشاوره بدهد و از این نظر میتوانند نقش های متفاوتی در حوزه های قضایی بر عهده بگیرند. البته، امکان دارد که نوع وظایف این افراد با توجه به مراجعه کنند گان و نوع مشکل و درخواست آنها تغییر کند. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مشاور حقوقی

حقوق مدنی (قراردادها)

 • اقسام عقد
 • شرایط اساسی صحت معاملات
 •  قصد و رضای طرفین
 • اهلیت
 • مورد معامله.
 • جهت معامله
 • معامله به قصد فرار از دین
 •  آثار عقد بین متعاملین و نسبت به اشخاص ثالث
 • شروط ضمن عقد
 • عدم اجرای تعهد و آثار آن
 • جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد
 •  سقوط تعهدات
 •  وفای به عهد
 •  اتاله
 •  تهاتر
 •  مالکیت فی الذمه
 •  فسخ (خیارات)
 •  قواعد عمومی خیارات

 آیین دادرسی مدنی

 •  تعریف و ویژگی ها
 •  آشنایی با ساختار و تشکیلات قضایی
 •  صلاحیت های شورای حل اختلاف
 •  تعریف دعوی-شرایط اقامه آن
 •  انواع دعوی
 •  دعوی منقول و غیر منقول
 •  دعوی مالکیت
 •  دعوی ثلاث
 •   تعریف صلاحیت و اقسام آن
 •  نحوه اقامه دعوی (دادخواست)
 •  شرایط و ضمانت اجرای آن
 • جلسه دادرسی
 •  حقوق و تکالیف طرفین دعوی در اولین جلسه داوری
 •  ایرادات و دفاع خاص و دعوی متقابل
 •   توقیف و ختم دادرسی
 •   انواع تصمیمات دادگاه
 •  طرق شکایت از آرا
 •  واخواهی
 •   تجدید نظرخواهی
 • فرجام خواهی
 • اعاده دادرسی
 • اعتراض ثالث
 • آیین های ویژه در دادرسی
 • داوری
 • موافقت نامه داوری
 • مرجع داوری
 • صلاحیت متقابل دادگاه و داور
 • آیین داوری
 • شکایت نسبت به رای داور و اجرای آن
 •  اجرای احکام مدنی
 •  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • اسناد تجاری و ویژگی های آنها
 •  آشنایی با قانون جدید چک
 • رویه قضایی و بررسی آراء جدید هیات عمومی و دیوانعالی کشور
 • حقوق خانواده