مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

مدیریت روابط عمومی و سخنرانی


دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی چه دوره ای است؟ روابط عمومی و سخنرانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟ وظایف مدیران روابط عمومی و سخنرانی چیست؟ چرا باید در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان شرکت کرد؟ در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی با چه اصولی آشنا می شوید؟ چرا در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی با مفهوم فن بیان آشنا می شوید؟ با شرکت در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی چه مهارت هایی کسب می کنید؟ چرا شرکت در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی اه...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی چه دوره ای است؟

برقراری ارتباط موثر با مخاطبان و ساخت تصویر مناسب و مطلوب از سازمان ها ، نهاد ها ، شرکت ها ، و حتی افراد بدون بهره گیری از روابط عمومی حرفه ای و اصولی کاری است نا ممکن . اما روابط عمومی حرفه ای چیست ؟ اصول و مدل های آن کدامند ؟ مبانی تولید و مدیریت محتوا چیست ؟ محتوا را چگونه و در کدام رسانه بایستی منتشر نمود ؟ تفاوت ها و تشابهات روابط عمومی با بازاریابی و تبلیغات چیست ؟ چگونه آن ها یکدیگر را تکمیل می نمایند ؟ شبکه های اجتماعی و رسانه ها و ابزار دیجیتال چه تاثیری بر روش های روابط عمومی داشته اند؟

مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی برای پاسخگویی به این پرسش ها و تربیت متخصصین و مدیران کارآمد در روابط عمومی طراحی شده است . در شرکت ها ، شناخت ، درک متقابل و ارتباطات برای دستیابی به اهداف ، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است . این نوع ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهم ترین عوامل موثر در سرنوشت هر شرکت و گروه محسوب می شود . به طور کلی بخش روابط عمومی به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف شرکت ها تلقی می شوند . امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست . تمامی فعالان جامعه در بخش های مختلف فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و ... به دنبال کارشناسان و مدیران روابط عمومی هستند که آن ها را در طراحی روش های معقول و تعیین باید ها و نباید های مرتبط با آینده یاری دهند.

روابط عمومی نقش های گوناگونی را در جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می کند ، اما دو نقش قابل تفکیک آن در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی از میان سایر نقش ها ، نمایان تر است . هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آن ها را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرمان های درون سازمانی را آسان تر کند و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن به درستی برقرار نماید . در این راستا اولین قدم ، شناخت محیط و شرکت است و منظور از این شناخت ، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی آن است .
ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که چرا در شرکت ها یک واحد روابط عمومی وجود دارد و یا تخصص یک مدیر روابط عمومی چه چیزهایی است و او چه منابعی را مطالعه کرده است تا با فنون و اصول برقراری ارتباط آشنا شود . از مهم ترین عواملی که در آینده هر شرکت ، موسسه و یا افراد اهمیت اساسی دارد و آن را در رسیدن به اهداف یاری می کند چگونگی رابطه آن ها با افراد و شرکت ها و اداراتی است که با آن ها ارتباط دارند و هر قدر این ارتباط مداوم و مفید باشد به همان اندازه آن گروه و یا سازمان در رسیدن به اهداف خود موفق تر خواهد بود.

پس شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افراد نسبت به شرکت می باشد که هم در درون شرکت و هم در بیرون از شرکت دنبال می شود . معمولا این وظایف به عنوان مجموعه ای از فعالیت های ارتباطی صورت می گیرد که می تواند آن ها را تحت عنوان امور فرهنگی و نمایشگاه ها ، انتشارات ، سنجش افکار و پژوهش و برنامه ریزی دسته بندی کرد. روابط عمومی زمانی می تواند نقش راهبردی خود را در شرکت ایفا کند که در تشکیلات و سازمان جایگاه مناسبی داشته باشد . البته در بیشتر شرکت ها روابط عمومی در چارت سازمانی به طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل آن شرکت قرار دارد که این موضوع اهمیت روابط عمومی را نشان می دهد و به عنوان یک عضو راهبردی در شرکت فعالیت می کند.

روابط عمومی و سخنرانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟

اصطلاح روابط عمومی، ترجمه واژه انگلیسی public Relations اولین بار در اتحادیه راه آهن آمریکا به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفتری در آن شرکت با همین نام ایجاد شد . تعاریف مختلفی از روابط عمومی از سوی کارشناسان و مولفان کتاب های این رشته بیان شده است . از جمله این تعاریف ، روابط عمومی دانشی است که به وسیله آن شرکت ها آگاهانه تلاش می کنند ، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای توسعه اهمیت دارد را به دست آورند .

در این باره انجمن روابط عمومی آلمان می گوید "روابط عمومی ، تلاش آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم ، براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر ، میسر است ." انجمن جهانی روابط عمومی هم درباره روابط عمومی اینطور توضیح می دهد که "روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است و عملی ممتد ، مداوم و طرح ریزی شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آن ها سرو کار دارند ، به دست آورند."
روابط عمومی را می توان این گونه هم تعریف کرد ، مدیریت ارتباط میان سازمان ، شرکت و یا مخاطب . روابط عمومی وظیفه دارد تا تفاهم میان سازمان و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخ گویی برقرار کند . امروزه اثر بخشی و کارایی شرکت ها ، چه خصوصی و چه دولتی بدون مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی از سوی روابط عمومی مفهومی ندارد .فعالیت های مانند سخنرانی در یک کنفرانس ، کار با رسانه ها و همکاری با آن ها ، ارتباطات بحران ، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه ها و ارتباط با کارکنان در لیست فعالیت های این علم است.

هر موسسه ، شرکت ، آموزشگاه و هر مجموعه ای که ارتباط با مشتری و ارباب رجوع داشته باشد نیازمند افرادی است که با مشتریان این مجموعه ها ارتباط داشته باشند و بتوانند در مواقع مختلف پاسخگوی مشتریان باشند به طوری که باعث رضایت مندی افراد شوند . در عصر جدید علم مدیریت ، مدیریت روابط عمومی یکی از قطعه های پازل برای پیش برد درست اهداف شرکت است.

همین حالا در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی شرکت کنید

وظایف مدیران روابط عمومی و سخنرانی چیست؟

یکی از مهم ترین وظایف کارشناس روابط عمومی ، طریقه ی تهیه خبر توسط روابط عمومی سازمان و ارسال خبرهای تولیدی به رسانه های جمعی می باشد . منظور از رسانه های جمعی تمامی وسایل ارتباطی است که مخاطبان آن بیشتر مردم را شامل می شود و بیشترین تعداد افراد یک کشور را در بر می گیرد . برخی از وسایل ارتباطی برقرار کننده رابطه بین دو یا چند نفر هستند مانند تلفن و برخی دیگر از وسایل ارتباطی ، جمع مشخص و محدود و قابل شمارش از مخاطبان را در بر می گیرند مانند سینما، تئاتر و مجلات داخلی سازمان ها ، ولی وسایل ارتباط جمعی مخاطبان بسیار زیاد و غیر قابل شمارش را در بر میگیرند که این وسایل عبارتند از : 1ـ تلویزیون 2ـ رادیو 3ـ روزنامه های کثیر الانتشار 4ـ شبکه های ماهواره ای 5 ـ مجلات کثیرالانتشار.
تولید رضایت در کسانی که به نوعی با سازمان در ارتباط هستند ، از دیگر وظایف مدیر روابط عمومی شرکت های دولتی یا خصوصی است . البته این امر زمانی محقق می شود که تمام بخش های شرکت در این زمینه همکاری کنند . در صورتی که واحد های شرکت وظایف خود را به درستی انجام ندهند روابط عمومی به تنهایی قادر به ایجاد رضایت در ارباب رجوع و کارکنان نخواهد بود و در واقع در شرکتی که محصول و یا خدمت مطلوبی ارایه نمی کند این وظیفه روابط عمومی عملا با چالش مواجه می شود.

آموزش اینفوگرافیک مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که جایگاه اصلی روابط عمومی در ایجاد رضایت چیست و این کار چگونه انجام می شود ؟ در جواب به این سوال این طور می توان گفت که روابط عمومی از یک طرف با استفاده از دانش ، علم ارتباطات و قدرت بیان به قانع کردن مخاطبان می پردازد و از طرف دیگر با پاسخگویی دلسوزانه و راهنمایی ارباب رجوع از نارضایتی ها و مشکلات درون شرکت جلوگیری می کند و همچنین با ایجاد رابطه بین کارکنان و مدیران از به وجود آمدن نارضایتی در کارکنان سازمان نسبت به مدیران و بالعکس ممانعت به عمل می آورد . باید توجه داشت که قانع کردن باید با زیرکی و به دور از توجیه غیر موجه انجام شود و از آن جا که حق با ارباب رجوع است باید تقصیر شرکت از سوی روابط عمومی پذیرفته شود که این خود عامل ایجاد رضایت خواهد بود که حداقل شرکت ایراد کار خود را می پذیرد و برای رفع آن تلاش می کند . باید توجه داشت که مخاطب توجیهات نادرست را تشخیص می دهد و نتیجه معکوس به بار می آورد. در ادامه با بخشی از وظایف مدیر روابط عمومی و سخنرانی آشنا می شوید:

 • نوشتن مطلب و تهیه و آماده سازی اطلاعات برای رسانه ها
 • شناسایی گروه های اصلی مشتریان و مخاطبان و یافتن بهترین راه دسترسی به آن ها
 • پاسخ به نیازهای اطلاعاتی رسانه ها یا انتخاب یک سخنگوی مناسب یا منبع اطلاعاتی قابل اطمینان جهت معرفی به نمایندگان رسانه برای اطلاع رسانی
 • کمک به مشتریان برای داشتن ارتباط موثر با عموم ( خارج سازمان)
 • توسعه و حفظ تصویر مناسبی از شرکت بین عموم و شناساندن نشان ها و لوگو های مورد استفاده به عموم افراد جامعه و شرکت ها و سازمان های مخاطب
 • آماده کردن متن سخنرانی ها و سازماندهی مصاحبه گرها (خبرنگار ها) برای مدیران ارشد سازمان
 • ارزیابی برنامه های تبلیغاتی و تعیین میزان انطباق آنها با اهداف و خط مشی بخش روابط عمومی
 • توسعه و اجرای سیاست های جمع آوری کمک های مالی از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با خیرین و داوطلبان کمک مالی

چرا باید در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان شرکت کرد؟

در دوره های آموزشی مدیریت روابط عمومی و سخنرانی موسسه آموزشی فن پردازان ، دانش پذیران یاد می گیرند که خودشان مسئول برنامه ریزی برای سخنرانی و اجرای برنامه ها باشند و برای انجام بهتر این امر ، با شرکت و کارفرما یا گروه هایی که در این زمینه فعالیت دارند ، ارتباط برقرار می کنند . این ارتباط می تواند با فرد یا رسانه های جمعی رادیو ، تلویزیون یا مطبوعات یا گروه های متفاوت دیگر باشد.
تقریبا تمام شرکت های بزرگ گروه مدیریت روابط عمومی و سخنرانی دارند . گروه روابط عمومی بخش حیاتی آن می باشد و به حفظ تصویر شرکت ، ارتباط با مشتریان ، سرمایه گذاران و عموم مردم کمک می کند . داشتن روابط عمومی خوب و درک مثبت از شرکت ، می تواند فروش را افزایش دهد و البته وظایف متخصص روابط عمومی می تواند با توجه به نوع کار و شخصیت افراد متفاوت باشد . در حقیقت ، روابط عمومی این است که شرکت چگونه با مردم ارتباط برقرار می کند ، ارتباطات خود را با جامعه گسترش می دهد و اطلاعات مهم شرکت را به مصرف کنندگان و سایر اشخاص علاقه مند می دهد.
در صورتی که شرکتی بتواند مهارت های روابط عمومی و سخنرانی خود را مدیریت کند ، از تصویری عمومی مثبتی بهره می برد که نه تنها به افزایش اعتماد به نفس در سازمان از جانب جامعه عمومی و صاحبان سود اصلی کمک می کند ، بلکه توانایی های شرکت را نیز بهبود می بخشد . اغلب به اشتباه تصور می شود که مدیریت روابط عمومی و سخنرانی سازمان ها فقط با هدف تبلیغات انجام می شود . اما این تلاش برنامه ریزی شده و پایدار برای ایجاد و حفظ درک متقابل بین سازمان و مردم است.
دوره روابط عمومی و سخنرانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان زمینه ای را برای کسانی که مایل به انجام کار در امور تجاری و ارتباطات هستند ، فراهم می کند . این دوره برای افرادی که با فرصت های شغلی ارتباطات داخلی ، مشاوره ، رسانه ها ، تبلیغات ، چاپ و نشر ، تبلیغات ، هویت سازمانی ، تبلیغاتی برند و صنایع شرکت در ارتباط هستند ، مناسب است.

در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی با چه اصولی آشنا می شوید؟

فضایی که روابط عمومی در آن فعالیت دارد فضایی کاملا پیچیده و حساس است ، اما جای هیچ نگرانی نیست چرا که اصولی ساده وجود دارند که در صورت رعایت این اصول ، روابط عمومی از پیچ و خم ها به موفقیت عبور خواهد کرد. این اصول عبارتند از :

فهم و درک صحیح: از آن جا که روابط عمومی مقوله ای درباره فهمیدن است ، موفقیت در این عرصه علاوه بر علم و تجربه به فن و هنر کافی، نیاز دارد. خواندن چند مطلب ، مقاله و مدتی فعالیت در روابط عمومی به تنهایی نمی تواند روابط عمومی را کارآمد کند . روابط عمومی هنر خاصی می خواهد که بتوان در شرایط مختلف با آن پیش رفت.

اخلاق مداری: اخلاق مداری و توجه به منش ها و روش های انسانی در روابط عمومی به عنوان یک اصل شناخته می شود . با این روش ها می توان محور تعامل و دوستی و ارتباط بود . تلطیف فضای فکری و روانی به عنوان یک رسالت در روابط عمومی است و با رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی امکان پذیر نیست.

تواضع و صداقت: تکبر، غرور، خود برتر بینی ، غرور کاذب ، دیگران را از موضع برتر نگریستن ، دروغ و بیان حرف های بی اساس و غیر واقعی ، کینه توزی و عقده گشایی و خلاصه دیگر مریضی های روحی و روانی برای روابط عمومی سم است و مانع به ثمر نشستن زحمات و تلاش ها می شود . تواضع و فروتنی ، صداقت ، تکریم و احترام متقابل اساس کار در روابط عمومی است.

فداکاری و از خود گذشتگی: روابط عمومی موفق باید با فداکاری و از خودگذشتگی نقش ضربه گیر برای مسئولان ارشد شرکت را ایفا کند . یعنی در سایه وجود روابط عمومی مسئولان ارشد شرکت باید از فضای سالم و جو آرامی برای کار و ارایه خدمت برخوردار باشند نه این که روابط عمومی همواره برای شرکت و مسئولان کار بتراشد و از وجود آن ها به عنوان سپر و ضربه گیر خود سوء استفاده کند.

قدرت و توان کافی: روابط عمومی موفق به توان و قدرت کافی برای انجام وظیفه خود مسلح است تا در شرایط خاص و مواقع بحرانی به نحو احسن انجام وظیفه کند نه این که در مواقع خاص و پر کاری در نیمه راه ببرد و صحنه را خالی کند . به یاد داشته باشیم درست حرکت کردن در مواقع بحرانی روابط عمومی را محک می زند.

تحمل مخالف: روابط عمومی کارآمد، صبور و قدرت تحمل مخالفان را دارد و این از خصوصیات اخلاقی انسان های بزرگ است . انسان های کم ظرفیت و کوچک که با یک کشمش گرمی و با یک عدس سردی شان می شود مناسب عرصه روابط عمومی نیستند.

ایجاد رابطه و دوستی: ایجاد روابط گسترده و تعمیق ارتباطات و دوستی ها از وظایف اساسی روابط عمومی است و این هنری ذاتی است . خزیدن در گوشه و کنار و پنهان شدن در اتاق های در بسته ، قطع ارتباط با دیگران ، بی خبری از مخاطبان و همکاران ، کینه توزی و ایجاد جدایی و تفرقه به جای گسترش دوستی ها در منش روابط عمومی نیست. افراد منزوی و کسانی که به راحتی قطع از ارتباط می کنند و یا در مواجهه با دیگران حتی دشمنان و رقبا احساس ترس و واهمه دارند نمی توانند روابط عمومی را شکوفا کنند.

عملکرد همه جانبه: روابط عمومی شدیدا به حرکات و رفتار های افراد بستگی دارد . به همین علت اشخاصی با تفکر چندبعدی می توانند در آن موفق شوند . تنها صرف برگزاری یک جلسه یا همایش و انجام چند کار روتین و روزمره ، نشانه ی روابط عمومی موفق نیست.

پرهیز از حاشیه سازی: چون روابط عمومی وظایف زیادی بر عهده دارد شاید مدیر یا کارشناس آن ، فرصت زیادی در اختیار نداشته باشد به همین دلیل به دور از ضایع کردن فرصت ها و وقت کشی باید با وقت شناسی وظایف اصلی خود را انجام دهد . حاشیه سازی و ایجاد جو های غیر ضروری و کاذب و پرداختن به جمع آوری طومار ها ، شب نامه و دیگر موضوعات بی ارزش و فرعیات ، راه به جایی نمی برد و فرصت های طلایی خدمت را از روابط عمومی می گیرد.

تلاش برای اثبات خود: روابط عمومی با درک و فهم درست و نکته سنجی و تلاش و عمل مناسب باید در پی اثبات خود باشد ، چرا که با انکار و نفی دیگران نمی توان خود را به عنوان فرد موفق به دیگران تحمیل کرد.

چرا در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی با مفهوم فن بیان آشنا می شوید؟

یکی از آموزش هایی که بسیار مهم است و می توان به جرات گفت هر فردی باید به سراغ آن برود آموزش فن بیان است . متاسفانه در دوران مدرسه و دانشگاه بر روی این آموزش بسیار مهم و ضروری کار چندانی نمی شود و به همین خاطر بسیاری از افراد تحصیل کرده جامعه ما در مواقع ضروری قادر نیستند از کلام و بیان خودشان به خوبی استفاده کنند . همه ما بدون شک در موقعیت هایی قرار گرفته ایم که باید در حضور کسی صحبت می کردیم . این صحبت ها چه شخصی و چه کاری امکان این را دارد که تغییر در زندگی آینده ما را رقم بزند. یادگیری و تسلط به اصول فن بیان یا سخنوری در این قرن یکی از ملزومات به حساب می آید.
توانایی صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با دیگران را فن بیان می گویند . اگر این مهارت را تقویت کنید بی شک روابط اجتماعی شما پیروز تر خواهد بود . با تقویت این مهارت اعتماد به نفس خودتان را افزایش خواهید داد . فن بیان خوب یک مهارت است که با تمرین مداوم می توانید از آن برخوردار شوید . فن بیان ، در حقیقت انتخاب رویکرد ما برای برقراری ارتباط با دیگران است . بر همین اساس ما با افراد مختلف یکسان صحبت نمی کنیم.

مدرک مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

برای یادگیری فن بیان باید، قدرت کلامی خود را افزایش دهید و از تکنیک ها و تمرین های عمومی استفاده کنید ، بدانید با چه کسی چطور صحبت کنید و با هنر خود کاری کنید که هر فردی از صحبت با شما لذت ببرد و اهداف خود را آن طور پیش ببرید که می خواهید . البته باید به این نکته مهم توجه کنید که اگر کسی از فن بیان خوبی برخوردار است ، نمی توان گفت که او گوینده خوب و حرفه ای است ، یا سخنران و مذاکره کننده ی خوبیست ، بلکه فردی که فن بیان خوبی دارد پیش زمینه این را دارد که یک سخنران ، مذاکره کننده و مدرس فوق العاده باشد . مسئله بسیار عجیب این است که اکثر افراد فکر می کنند که بیان قوی دارند و به هیچ نوع آموزشی در ای زمینه نیاز ندارند . اما در حقیقت ملاک تشخیص این که فن بیان افراد خوب است یا نه خودشان نیستند بلکه باید درستی این مسئله را از دیگران جویا شد.

برای این که فن بیانتان تقویت شود باید بتوانید روی چند مساله کار کنید . خیلی از افراد حرفه ای در سخنرانی ، این مسائل را نمی دانند و شاید تنها یک یا دو نکته را مدیریت کنند . اما شما با کسب مهارت نسبی در هر کدام از نکات کلید طلایی موفقیت در سخنرانی را بدست خواهید آورد . دانش پذیران با شرکت در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان می توانند به راحتی با اصول فن بیان آشنا شوند و بیاموزند که چگونه می توان در این زمینه مهارت کسب کنند. بسیاری از ما با تمام سعی و تلاشی که داریم به موفقیت و پیشرفت مورد نظر خودمان نرسیده ایم و در گسترش توانایی های خود باز ماندیم و دچار رکود شدیم . افزایش مهارت و توانایی در زمینه های فن بیان و سخنوری و مهارت های ارتباطی نیز از این امر جدا نیست . در حقیقت فن بیان کاربرد های بسیاری دارد ، داشتن فن بیان همانطور که گفته شد از مزیت های بسیاری برخوردار است که باعث می شود افراد به یک سخنران حرفه ای تبدیل شوند . کاربرد های فن بیان عبارت است از:

خانواده: اگر در جایگاه فرزند خانواده باشید باید بتوانید به خوبی با پدر و مادر خود صحبت کنید و متقاعدشان کنید . اما اگر در جایگاه پدر یا مادر هستید باید بگویم اهمیت آن دو چندان می شود . چون بیان شما تاثیر بسیار زیادی بر روی تربیت کودکتان دارد. اگر شما بلد نباشید خوب صحبت کنید فرزندانتان از شما تاثیر نخواهند گرفت .

روابط اجتماعی: به جز خانواده ، فن بیان در روابط اجتماعی ما با بستگان ، دوستان و آشنایان هم کاربرد بسیار دارد . داشتن روابط اجتماعی خوب از ملزومات یک زندگی شاد و خوب است . اگر موقع اعلام کردن نظرمان در جمعی ، نتوانیم به خوبی منظور خود را به دیگران برسانیم ، کمتر روی ما حساب می کنند و در معاشرت اجتماعی سعی می کنند کمتر با ما طرف شوند . یا اگر موقع انتخاب شریک زندگی مان با شخص مورد علاقه مان روبرو شویم و نتوانیم نظرش را جلب کنیم این مساله می تواند ازدواج ما را تحت تاثیر خود قرار دهد و در پی آن احساس خوشبختی نکنیم.

تحصیل: شما در مدارس یا دانشگاه ها ممکن است برای تعدادی از دروس ملزم به ارایه یک کنفرانس باشید یا استادتان از شما بخواهد در مورد موضوعی تحقیق کرده و در جمعی نتیجه را بیان کنید . به جز این ها که شاید تا حدودی اختیاری باشند ، فن بیان برای افرادی که در مقاطع تحصیلات بالاتر مانند فوق لیسانس و دکتری تحصیل می کنند می تواند حیاتی باشد و ادامه تحصیلشان و گرفتن مدرک به این بستگی داشته باشد . چون باید بتوانند هنگام ارایه پروپوزال ، مقاله ، سمینار ، پروژه های درسی و در نهایت دفاع از پایان نامه عده ای را متقاعد کنند و برای گرفتن نظر تایید داوران داخلی و خارجی شایستگی خود را نشان دهند.

شغل: همه ما مسلما افرادی را در کارمان دیده ایم که به نسبت ما مهارت کمتری در شغل شان دارند ، اما به خاطر فن بیان خوب خود در جایگاه بالاتری از ما قرار گرفته اند . زیرا فردی که فن بیان بهتری دارد شایستگی بیشتری نیز دارد ، چه تمرین کرده باشد چه ذاتی این مهارت را داشته باشد . یعنی همان طور که هوش هیجانی بالا جزو ملاک های برتری افراد است فن بیان خوب هم یک ملاک برای برتری شخص در نظر گرفته می شود . پس به جای اعتراض به بی عدالتی و فکر کردن به این که حقتان همیشه در اجتماع ظالم پایمال می شود ، خودتان در حق خودتان عدالت را رعایت کنید و به تقویت فن بیان خود بپردازید.

همین حالا در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی شرکت کنید

با شرکت در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی چه مهارت هایی کسب می کنید؟

 • مهارت های نوشتاری عالی برای بیان کامل و صحیح دیدگاه ها و نظرات و انتقال اهداف و برنامه های شرکت به رسانه ها و مطبوعات .
 • اعتماد به نفس و توان ارایه عالی مطالب به منظور تاثیر مناسب در هنگام سخنرانی در همایش ها و میزگرد های رسانه ای
 • مهارت های ارتباطی عالی .
 • خلاقیت و ابتکار به منظور یافتن بهترین راهکار معرفی شرکت و محصولات به جامعه و بازار هدف و توان پاسخ گویی به نمایندگان رسانه در زمان مورد نظر .
 • مهارت های سازماندهی و برنامه ریزی و مدیریت زمان .
 • توانایی کار تیمی و کار با انواع مشتریان .
 • انعطاف پذیری و توان انجام چند کار ، مدیران روابط عمومی عمدتا چندین برنامه را به صورت موازی در حال اجرا دارند و باید توانایی مدیریت هم زمان آن ها را داشته باشند .
 • توانایی تحمل فشار کاری زیاد در زمان های شلوغ کاری
 • منعطف بودن در برخورد با انتقادها ، زیرا رسانه ها به دقت حرف ها و رفتار مدیران ارشد و مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان ها را زیر نظر دارند و نیاز است در پاسخ به انتقادها و گلایه ها، مدیر روابط عمومی با سیاست عمل کند .
 • دقت و توجه به جزییات ، به منظور امکان ارتباط مناسب و موثر با رسانه ها و مشتریان .
 • علاقه مندی به رسانه .

چرا شرکت در دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی اهمیت دارد؟

داشتن یک تیم روابط عمومی برای موفقیت کسب و کارها الزامی است پس سعی کنید در هنگام راه اندازی این بخش انتخاب های درستی داشته باشید. متاسفانه بسیاری از صاحبان کسب و کار به اهمیت وجود بخش روابط عمومی و فعالیت های آن در کسب و کار خود توجهی نمی کنند . اما این نکته را نباید فراموش کرد که فعالیت های بخش روابط عمومی تاثیر شگفت انگیزی بر رشد و توسعه ی کسب و کارها دارد و موجب آسان تر شدن فرآیند بازاریابی آن ها می شود . در مقابل ، داشتن دید و درک اشتباه از فعالیت بخش روابط عمومی نیز باعث شکست کسب و کارها می شود . متاسفانه بسیاری از مدیران زمانی متوجه این اشتباه می شوند که فرصت های فوق العاده ی بسیاری را در این زمینه از دست داده اند.
روابط و فعالیت های رسانه ای بخش بزرگی از فعالیت های بخش روابط عمومی در عصر دیجیتال را در بر می گیرد . در واقع همین امر باعث می شود که صاحبان کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری بر روی رسانه های اجتماعی خود را در اولویت قرار دهند . زیرا رسانه های اجتماعی به یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد و توسعه کسب و کارها در عصر دیجیتال تبدیل شده اند.

فرصت های شغلی برای مدیران روابط عمومی و سخنرانی چگونه است؟

مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند در شرکت ها و ادارات مختلف که از نظر اندازه و اعتبار در حد متوسط به بالا می باشند مشغول به کار شوند . در شرکت های کوچکتر نقش مدیر روابط عمومی را معمولا مدیرعامل ایفا می کند و اساسا در خیلی از شرکت های کوچک نیازی به وجود چنین شغل و تخصصی نمی باشد .
آمار رسمی و مشخصی از وضعیت استخدام کارشناس روابط عمومی در ایران موجود نمی باشد . اما از آن جا که در سال های اخیر مساله روابط عمومی بسیار بیشتر مورد توجه شرکت ها و سازمان های مختلف قرار گرفته است ، پیش بینی می شود استخدام کارشناس روابط عمومی روند مثبت و خوبی در سال های آینده داشته باشد . کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی ) تصویر عمومی مطلوبی برای کارفرمایان ، مشتریان و شرکت ایجاد می کند .
به عبارت دیگر کارشناس روابط عمومی فردی است که تحت نظارت مقام مافوق و مدیریت ارشد شرکت ، با بهره گیری از روش های علمی وظیفه طراحی و اجرای فعالیت های مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی و طراحی و اجرای مصاحبه ها و میزگرد های مطبوعاتی ، تهیه و تدوین مطالب نشریات و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامه های سازمان خود را بر عهده دارد . نوشتن مطلب برای اطلاعیه های خبری ، برنامه ریزی و هدایت برنامه های روابط عمومی نیز بر عهده بخش روابط عمومی است.

کارشناس روابط عمومی (مدیر روابط عمومی) معمولا در بخش اداری شرکت ها و سازمان های بزرگ کار می کند و اغلب به ارائه سخنرانی ، شرکت در جلسات و فعالیت های اجتماعی و سفرهای کاری می پردازد . آن ها گاهی شرایط کاری نسبتا پر استرسی دارند و برخی اوقات چندین اتفاق را هم زمان مدیریت و سازماندهی می کنند . آن ها اغلب به صورت تمام وقت و با ساعات کاری طولانی کار می کنند . البته حجم کار در ادارات و شرکت های دولتی به نسبت مشاغل مشابه در بخش خصوصی به مراتب کمتر و استرس شغلی کارکنان دولت نیز پایین تر می باشد. در سال های اخیر نیز موجی در دنیا ایجاد شده است که فعالیت های روابط عمومی را مهم تر و موثرتر از فعالیت های تبلیغاتی می داند و پیش بینی می کند روش های تبلیغاتی فعلی تا چند سال دیگر منسوخ شده و جای خود را به روابط عمومی و عمدتا از طریق شبکه های اجتماعی مجازی می دهد.

دوره آموزش مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

آیا تیپ شخصیتی شما مناسب شغل مدیر روابط عمومی و سخنرانی است؟

هر شغلی با تیپ یا تیپ های شخصیتی خاصی بیشتر تناسب دارد یعنی افراد خاصی هستند که می توانند به خوبی از عهده آن شغل برآمده و از آن رضایت کامل داشته باشند . اگرچه در هنگام انتخاب شغل این تنها عاملی نیست که باید در نظر گرفته شود . خود ارزیابی مرحله مهمی است که در آن ارزشها، علایق و توانایی های فرد مورد بررسی قرار می گیرد . در نظر گرفتن همه این عوامل با یکدیگر ، معیار و تضمین خوبی برای موفقیت شغلی هر فردی می باشد. برای انتخاب شغل قبل از هر چیزی باید ویژگی های شخصیتی خودمان را بشناسیم . معروف ترین روش شخصیت شناسی در دنیا MBTI است . بر اساس تست MBTI ( Myers-Briggs Type Indicator تست شخصیت شناسی مایرز بریگز) ۱۶ مدل تیپ شخصیتی مختلف وجود دارد ، که 5 مدل آن مناسب شغل مدیر و کارشناس روابط عمومی است . این مدل ها شامل:

 • ENFJ: آن ها علاقمند و مهربان هستند و به کیفیات تحسین برانگیز دیگران توجه می کنند. آن ها در برقراری ارتباط بسیار ماهرند و می توانند با اشخاص مختلفی در ارتباط باشند . ENFJ ها به سرعت روابط خوبی با مشتریان یا مراجعان برقرار کرده و معمولا کلام را بر نوشته ترجیح می دهند. آن ها رهبرانی طبیعی و در انگیزه دادن و متقاعد کردن دیگران از مهارت فراوان برخوردارند . ENFP: افراد دارای این تیپ شخصیتی ؛ معاشرتی ، پویا و شاداب هستند . اغلب از خلق و خوی خوبی برخوردارند . اشتیاق آن ها به زندگی می تواند مسری باشد. ENFP ها از قوه تصور و تخیل فراوان برخوردارند و ذهنی فعال دارند . روحیه شان پیوسته در حال تغییر است . آن ها دارای دید بلند مدت هستند و نیاز دیگران را به خوبی درک و در برنامه های خود لحاظ می کند. این افراد خلاق بوده و در سخنرانی عالی هستند . ENTP: افرادی پر انرژی ، با پشتکار و مطمئن هستند . به کار کردن علاقه زیاد دارند . خلاق و نوآور هستند و می توانند راه های جدیدی برای انجام دادن کارها پیدا کنند. این افراد از توانمندی تحلیلی فراوانی برخوردارند و می توانند مسایل مختلف را حل و فصل کنند . آن ها از دنیای متغیر و در حال تحول روابط عمومی لذت می برد و در برابر آن چه آن ها را کسل کند مقاومت می کنند . ENTP ها از مهارت های ارتباطی خوب خود در کارشان بسیار بهره می برند . ESFJ: این افراد خون گرم ، معاشرتی و دوستانه هستند . به شدت اجتماعی هستند و وقتی از دیگران فاصله می گیرند بی قرار می شوند . دوست دارند که مورد نیاز باشند و از کارشان تشکر و قدردانی شود . آن ها به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خود بها می دهند . ESFJ ها به معیار های اجتماعی توجه دارند و دوست دارند با مشتریان و مراجعان مختلف در ارتباط باشند . آن ها نگران جایگاه خود در جامعه هستند . این افراد برای خود و دیگران باید ها و نباید های فراوانی دارند.
 • ESFP: افراد دارای این تیپ شخصیتی ؛ دوستانه و اهل صحبت هستند . آن ها به روابط خود اهمیت می دهند . این افراد دست و دلباز هستند ، بدون اینکه انتظار متقابل داشته باشند . آن ها با نشاط هستند و از هر کاری که می کنند و از هرچه می بینند لذت می برند . ESFP ها دوست دارند با مردم در ارتباط باشند . وجود محیطی مفرح همراه با استقلال و انعطاف بالا در شغل ، برای او جذاب است . همچنین آن ها از مشاغل روابط عمومی لذت می برند.
برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

 • کلیات و تاریخچه روابط عمومی      
 • روابط عمومى     
 • روابط عمومى در ایران    
 • روابط عمومى پس از انقلاب اسلامى   
 • انجمن روابط عمومى در ایران    
 • آینده روابط عمومى   
 • روابط عمومی درقالب یک تخصص   
 • اصول روابط عمومى  
 • کارکردهای روابط عمومی   
 • اشکال روابط عمومی  
 • نگرش‌های عمده به روابط عمومی   
 • مشخصه‌های روابط عمومی  
 • تكنیك‌های روابط عمومی    
 • وظایف روابط عمومی    
 • نقش های تعریف شده برای روابط عمومی 
 • ویژگی‌های روابط عمومی کار آمد    
 • ارتباط کلامی در سازمان‌ها   
 • انواع بخشنامه   
 • مباحث مدیریت  و روابط عمومی    
 • مدیریت 
 • سطوح مدیریت  
 • مهارت های مدیران   
 • نقش های مدیریت  
 • کارایی و اثر بخشی  
 • وظایف مدیران    
 • ارتباط مدیر روابط عمومی با کارکنان    
 • ارتباط كاربردى روابط عمومى با وسایل ارتباط جمعى   
 • آشنایى دست اندركاران روابط عمومى با قانون  
 • فرد در روابط عمومى   
 • مدیر روابط عمومی و فرد گرایی    
 • روابط عمومی و مدیریت تغییر    
 • روابط عمومی، ارتباطات و سازمان    
 • ارتباطات   
 • انواع ارتباط  
 • ارتباط جمعی   
 • نظریات مربوط به وسایل ارتباط جمعی  
 • گفت و گو و محاوره، قلب ارتباطات   
 • ارتباطات کلامی  
 • ارتباط غیرکلامی   
 • انواع ارتباطات مردمی    
 • شش الگوی ارتباطات رسمی در سازمان‌ها   
 • نقش ادراك در ارتباطات  
 • طرح و برنامه ریزی در مدیریت روابط عمومی 
 • فرآیند برنامه‌ریزی در روابط عمومی   
 • آداب تهیه و تنظیم برنامه روابط عمومی
 • چهارچوب برنامه  
 • محتوای برنامه روابط عمومی    
 • ناکامی برنامه‌ای    
 • سخنرانی  
 • زبان شناسی    
 • زبان به عنوان وسیله ی ارتباط    
 • اجزاء نشانه    
 • سمیولوژی یا نشانه شناسی    
 • دستگاه یا نظام    
 • سخنوری    
 • سخنرانی    
 • عوامل مؤثر در سخنرانی    
 • اهمیت شناخت مخاطبان    
 • قلمروهای مخاطب شناسی    
 • روش های مخاطب شناسی    
 • نکته های کاربردی مقابله با ترس، کمروئی و اضطراب به هنگام سخنرانی    
 • ترس    
 • اضطراب    
 • روش های فن بیان 
 • چگونگی صحبت با افراد متفاوت    
 • شیوه های ارتباط موثر با دیگران    
 • شیوه‌های افزایش ارتباط خود با دیگران     
 • انواع اعتماد به نفس