مدیریت کسب وکار معماری بیونیک DBA (یکساله )

دوره مدیریت کسب وکار معماری بیونیک DBA (یکساله)


سبک معماری بیونیک را اولین بار دانشمند امریکایی جک.ای.استیل در سال 1959 ابداع کرد. معماری بیونیک در واقع سبکی از معماری است که پایه و اساس آن مبتنی بر طبیعت و موجودات زنده‌ است. به عبارت بهتر باید بگوییم که در این نوع معماری با توجه به ساختارهای موجود در طبیعت و با الهام گرفتن از سیستم بدن موجودات زنده و انرژی های طبیعی کار ساخت یک پروژه انجام می گیرد. بیونیک از ترکیب واژه «بیولوژی» و «تکنیک» به وجود آمده است و دانشی است که راه های زیستی را در مباحث و مسائل فنی دخیل...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

سبک معماری بیونیک را اولین بار دانشمند امریکایی جک.ای.استیل در سال 1959 ابداع کرد. معماری بیونیک در واقع سبکی از معماری است که پایه و اساس آن مبتنی بر طبیعت و موجودات زنده‌ است. به عبارت بهتر باید بگوییم که در این نوع معماری با توجه به ساختارهای موجود در طبیعت و با الهام گرفتن از سیستم بدن موجودات زنده و انرژی های طبیعی کار ساخت یک پروژه انجام می گیرد. بیونیک از ترکیب واژه «بیولوژی» و «تکنیک» به وجود آمده است و دانشی است که راه های زیستی را در مباحث و مسائل فنی دخیل می کند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت کسب وکار معماری بیونیک DBA (یکساله)

  • احساس و ادراک
  • تفاوت بین مدیریت و رهبری
  • شخصیت و هویت
  • فرهنگ سازمانی
  • انگیزش و یادگیری
  • رهبری
  • قدرت در سازمان‌ها
  • سطوح عمل سیاسی