مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل

***دوره مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل


تعریف تجارت بین الملل تجارت بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زيادی دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. تجارت بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظري...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

تعریف تجارت بین الملل
تجارت بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زيادی دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. تجارت بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ***دوره مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل

 • موانع و محدودیت های تجاری
 • پول های متفاوت
 • سیاست های پولی، مالی و تجاری
 • واحدهای مختلف سیاسی
 • مساله تحرک داده های تولید
 • مسائل اقتصاد بین الملل
 • تعادل جزئی و کلی
 • عرضه در بازار
 • تقاضا در بازار
 • تئوری کلاسیک در تجارت بین الملل
 • افزایش تولید با تجارت
 • حدود نرخ مبادله تجاری
 • تعادل نرخ مبادله بین المللی
 • تولید و بازرگانی خارجی
 • تولید و جهت تجارت
 • منحنی های بی تفاوتی جامعه
 • فراوانی عوامل تولید براساس قیمت عوامل تولید
 • تعریف فراوانی براساس مقادیر فیزیکی عوامل تولید
 • نرخ مبادله بین المللی (نرخ تعادل)
 • هزینه های حمل و نقل
 • طريقه قیمت گذاری
 • سیاست بازرگانی خارجی
 • بهبودی نرخ مبادله
 • صنایع نوزاد
 • ضد دامپینگ
 • تعرفه های گمرکی
 • سهمیه های وارداتی
 • سایر سیاست های غیر تعرفه ای
 • بازار مشترک
 • اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
 • تولید همگن و هموتیک
 • شرکت شناسی
 • محیط عمومی
 • محیط بین المللی(اقتصادی، بازارهای منطقه ای، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و قانونی)
 • رقیب شناسی و مشتری شناسی
 • واردات
 • صادرات 
 • راهبردهای ورود به بازار
 • تصمیم گیری درباره ارتباطات بازاریابی
 • رهبری و ساماندهی در تجارت
 • تجارت الکترونیکی