مدیریت بازرگانی DBA (یکساله)

دوره مدیریت بازرگانی DBA (یکساله)


مدیریت بازرگانی را می توان رشته ای نو ظهور دانست که در سال های اخیر درسطح ملی و جهانی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این رشته در واقع یکی از زیر مجموعه های گروه مدیریت است. هدف اصلی در هر سازمانی ارائه کالا و یا خدمات به مشتریان سازمانی است و مدیر بازرگانی مسئول برنامه ریزی برای این هدف است. در دوره مدیریت بازرگانی برقراری ارتباط بین سازمان ها و مشتریان هدفشان در زمینه کسب و کار با استفاده از منابع موجود را فرا خواهید گرفت. پس شرکت در دوره های آموزشی برای مدیران بازرگانی امری ضروری اس...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

مدیریت بازرگانی را می توان رشته ای نو ظهور دانست که در سال های اخیر درسطح ملی و جهانی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این رشته در واقع یکی از زیر مجموعه های گروه مدیریت است. هدف اصلی در هر سازمانی ارائه کالا و یا خدمات به مشتریان سازمانی است و مدیر بازرگانی مسئول برنامه ریزی برای این هدف است. در دوره مدیریت بازرگانی برقراری ارتباط بین سازمان ها و مشتریان هدفشان در زمینه کسب و کار با استفاده از منابع موجود را فرا خواهید گرفت. پس شرکت در دوره های آموزشی برای مدیران بازرگانی امری ضروری است.

دوره های آموزشی مدیریت بازرگانی افراد را برای نظارت بر عملیات کسب و کار و فعالیت بازرگانی سازمان آماده می کند. از طرف دیگر، این دوره ها به مدیران بازرگانی توانمندی لازم جهت برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و هدایت سازمان را می دهد

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت بازرگانی DBA (یکساله)

پکیج شامل قسمت عمومی 

منابع انسانی 

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
 • مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
 • معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
 • تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل
 • پرورش شغلی
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی

منابع رفتارسازمانی

 • احساس و ادراک
 • تفاوت بین مدیریت و رهبری
 • شخصیت و هویت
 • فرهنگ سازمانی
 • انگیزش و یادگیری
 • رهبری
 • قدرت در سازمان‌ها
 • سطوح عمل سیاسی
 • فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین
 • انواع تحقیق                 
 • روش تحقیق در مدیریت    
 • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
 • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
 • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
 • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
 • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي تحقیق                                                         
 • نگارش مناسب فرضیه    
 • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
 • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
 • تحلیل داده‌های تحقیق    
 • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
 • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
 • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
 • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
 • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
 • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
 • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
 • تطابق الگو و ساختن نظریه    
 • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
 • انواع‌ گزارش پژوهش            
 • شیوه‌های استناد درون‌ متنی  

       

 • زبان تخصصی مدیریت
 • MARKS QUESTION AND ANSWERS
 • Define Management and what do you mean by Business Management
 • Discuss various functions of management
 • Distinguish between administration and management
 • What is Planning and State the components of planning
 • Explain the purpose or importance of planning
 • Explain the types of planning
 • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
 • Define Organization
 • Define authority
 • Explain the importance of organizing
 • Explain the role of money as a motivational tool
 • Explain the different Channels of communication in an organizatio

 

تخصصی 

صادرات واردات

 • مدیریت صادارات و واردات
 • صادرات
 • صادرات در دنیای امروز
 • کارگزار
 • نگاهی به منافع و چالش‌های کارگزار بودن
 • بخشبندی بازار 
 • اهمیت انتخاب درست استراتژی صادرات
 • قراردادهای استراتژیک بین المللی
 • دیدگاه مبتنی بر منابع در تدوین استراتژی صادرات محور
 •  آینده پژوهی بازار 
 • معرفی کت
 • قیمتگذاری صادرات
 • قیمت گذاری خط مقدم ساحلی

زبان بازرگانی

 • Asking for Email Address
 • Office basic
 • Requesting Equipment
 • Leaving Work Early
 • Meeting
 • Phone Call
 • Asking for more work

حقوق تجارت

 • ویژگی های اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن
 • نظریات ارائه شده درباره ماهیت حقوقی اسناد تجاری و نقد و بررسی آنها
 • تحلیل نهایی ماهیت سند تجاری و مکانیسم عمل آن 
 • بورس و اوراق بهادار
 • تحلیل حقوقی ماهیت اوراق بهادار و معاملات راجع به آن ها
 • حق کسب یا پیشه یا تجارت

تئوری های نوآوری

 • اهمیت نوآوری
 • ارتباط نوآوری و تغییر
 • نسل های نوآوری
 • چرخه عمر نوآوری
 • بررسی مدل های نوآوری
 • توانایی های محوری در مدیریت نوآوری
 • ظرفیت نوآوری
 • نظام نوآوری
 • شاخص های نوآوری
 • نوآوری باز و بسته
 • تعاریف تجاری سازی
 • ساختار مناسب سازمانی

مدیریت بازرگانی

 • تعریف و تاریخچه مدیریت بازرگانی
 • معنای بازاریابی جهانی
 • اصول بازاریابی
 • مزیت رقابتی، جهانی شدن و صنایع جهانی
 • مفهوم بازاریابی جهانی
 • انواع جهت گیری تمرکز
 • بهبود فناوری ارتباطات و حمل ونقل
 • هزینه های توسعه محصول
 • روندهای اقتصاد جهانی
 • اهرم ها یا مزیت ها در تولید
 • شرکت شناسی
 • الگوهای توسعه سازمانی در سطح بین الملل
 • مراکز مدیریت منطقه ای
 • ساختارهای جغرافیایی و محصول
 • تولید ناب: سازماندهی به روش ژاپنی ها
 • زنجیره ارزش آفرین مونتاژ کننده
 • زنجیرهای ارزش آفرین رو به جلو
 • مراحل توسعه اقتصادی و رابطه آن با بازاریابی
 • تراز پرداخت ها
 • تجارت کالا و خدمات
 • مروری بر مالیه بین الملل
 • موارد نظری
 • جامعه، فرهنگ و فرهنگ مصرف کنندگان جهانی
 • تصمیم گیری درباره محصول
 • بیان مسئله
 • عوامل مؤثر بر تعیین قیمت و استراتژی قیمت گذاری

مدیریت صادرات و واردات

 • محرک صادراتی
 • تصمیم گیری درباره کانال توزیع
 • اهداف کانال توزیع
 • ساختار کانال های توزیع
 • ایجاد کانال های توزیع و کار با واسطه ها
 • نوآوری در خرده فروشی جهانی 
 • توزیع فیزیکی، زنجیره تأمین و مدیریت لجستیک
 • مدیریت موجودی کالا
 • مدیریت لجستیک خالص های مطالعه موردی
 • تصمیم گیری درباره ارتباطات بازاریابی
 • مبانی نظری
 • تبلیغات جهانی
 • ارتقای فروش
 • نمونه رایگان
 • موضوعات و مشکلات
 • اشکال ویژه ارتباطات بازاریابی
 • مقایسه بازاریابی مستقیم و بازاریابی انبوه
 • رسانه های پشتیبانی کننده