فناوری اطلاعات DBA (یکساله)

دوره فناوری اطلاعات DBA (یکساله)


DBA فناوری اطلاعات، یعنی استفاده از مباحث روز و حرفه ای مدیریت در استفاده از کامپیوتر برای ذخیره، بازیابی، انتقال و استفاده از داده ها یا اطلاعات. در دوره مدیریت عالی کسب و کار فناوری اطلاعات،  به شکل یکساله می آموزید چطور روش های حرفه ای مدیریتی را در مواردی مانند سرمایه گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، پشتیبانی فنی و ... در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنید.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

DBA فناوری اطلاعات، یعنی استفاده از مباحث روز و حرفه ای مدیریت در استفاده از کامپیوتر برای ذخیره، بازیابی، انتقال و استفاده از داده ها یا اطلاعات. در دوره مدیریت عالی کسب و کار فناوری اطلاعات،  به شکل یکساله می آموزید چطور روش های حرفه ای مدیریتی را در مواردی مانند سرمایه گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، پشتیبانی فنی و ... در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنید.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره فناوری اطلاعات DBA (یکساله)

فصل اول    

 • زيمنس به قالب كسب و كار الكترونيكي تغيير شكل ميدهد    
 • تجارت الكترونيكي و پردازش شبكه اي    
 • اقتصاد ديجيتالي چيست؟    
 • مدل هاي كسب و كار در اقتصاد ديجيتالي    
 • پنج نمونه از مدلهاي كسب و كار در عصر ديجيتالي    
 • فشارهاي كسب و كار، واكنش هاي سازماني و پشتيباني فناوري اطلاعات    
 • فشارهاي كسب و كار    
 • فشارهاي بازار    
 • فشارهاي فناوري    
 • واكنش هاي سازماني    
 • سيستمهاي اطلاعات: تعاريف و نمونه ها    
 • شكستهاي سيستم هاي اطلاعات    
 • مزایای مطالعه فناوری اطلاعات    

فصل دوم    

 • فناوري هاي اطلاعات: مفاهيم و مديريت    
 • داده، اطلاعات و دانش    
 • پيكربندي سيستمهاي اطلاعات    
 • طبقه بندي و سير تكامل سيستم هاي اطلاعات    
 • طبقه بندي بر مبناي سطوح سازماني    
 • طبقه بندي بر مبناي نوع پشتيباني    
 • تكامل سيستم هاي پشتيبان    
 • سيستم هاي پردازش تراكنش در مقابل سيستم هاي اطلاعات كاركردي    
 • تكامل سيستم هاي پشتيبان    
 • سيستم هاي كاركردي اطلاعات مديريت    
 • چگونگي پشتيباني فناوري اطلاعات از فعاليتهاي سازماني    
 • چگونگي پشتيباني فناوري اطلاعات از زنجيره تأمين، مديريت ارتباط با مشتريان  و مديريت روابط عمومي    
 • اساس زنجيره هاي تأمين و مديريت آنها    
 • قسمت هاي زنجيره تأمين    
 • پشتيباني فناوري اطلاعات از زنجيره هاي تأمين    
 • زيرساخت و معماري سيستم هاي اطلاعات    
 • سيستمهاي تجارت الكترونيكي مبتني بر وب    
 • مديريت منابع اطلاعات    
 • نقش بخش سيستم هاي اطلاعات    

فصل سوم    

 • سیستم های اطلاعات بین سازمانی و جهانی     
 • انواع سیستم های بین سازمانی    
 • فناوری های پشتیبان سیستم اطلاعات بین سازمانی    
 • سیستم های اطلاعات جهانی    
 • فواید سیستم های اطلاعات جهانی    
 • موارد قابل توجه در طراحی سیستم جهانی    
 • مبادلات BB، هسته های مرکزی و راهنماها    
 • سازمان های مجازی و پشتیبانی فناوری اطلاعات    
 • چگونه فناوری اطلاعات از سازمان های مجازی پشتیبانی می کند؟    
 • تبادل الکترونیکی داده ها    
 • EDI  سنتی    
 • کاربردهای EDI سنتی    
 • EDI مبتنی بر اینترنت    
 • شبکههای خارجی، XML  و خدمات وب    
 • خدمات وب    
 • مباحث مربوط به پیاده سازی سیستم های اطلاعات بین سازمانی    
 • مدیریت ارتباط با شرکا    
 • تجارت مشترک    

فصل چهارم    

 • مدیریت دانش    
 • مديريت دانش    
 • دانش    
 • نياز به سيستم هاي مديريت دانش    
 • چرخه سيستم مديريت دانش    
 • پروژه هاي مديريت دانش    
 • اشتراك دانش    
 • جستجوي دانش    
 • رويكرد فرايندي    
 • فناوري اطلاعات در مديريت دانش    
 • اجزاي سيستم هاي مديريت دانش    
 • فناوري هاي پشتيبان مديريت دانش    
 • پياده سازي سيستم هاي مديريت دانش    
 • يكپارچه سازي سيستم هاي KM  با ساير سيستم هاي اطلاعات    
 • يكپارچگي با پايگاه هاي داده و سيستم هاي اطلاعات    
 • يكپارچگي با سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان    
 • يكپارچگي با سيستم هاي مديريت زنجيره تأمين    
 • يكپارچگي با شبكه هاي داخلي و خارجي شركت    

فصل پنجم    

 • مديريت داده - انبارسازي، تحليل، كاوش و مجسم سازي    
 • مشكلات مديريت داده و چند راه حل بالقوه    
 • فرايند چرخه حيات داده ها    
 • روش هايي براي جمع آوري داده هاي خام    
 • كيفيت و يكپارچگي داده ها    
 • انبارسازي داده    
 • انبار داده    
 • كشف اطلاعات و دانش به كمك هوشمندي كسب و كار    
 • سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي    
 • شبيه سازي و مدل سازي تعاملي تصويري    
 • واقعیت مجازی    
 • پايگاه هاي داده بازاريابي در عمل    
 • پايگاه داده تراكنش بازاريابي    

فصل ششم    

 • سيستم هاي هوشمند و تصميم يار مديريت     
 • شغل مديران    
 • كمك كامپيوتري به تصميم گيري    
 • فرايند تصميم گيري مبتني بر كامپيوتر    
 • چهارچوبي براي تجزيه و تحليل تصميمات كامپيوتري شده    
 • سيستم هاي تصميم يار    
 • ويژگي ها و قابليت هاي DSS    
 • ساختار و اجزا DSS    
 • سيستم هاي تصميم يار گروهي    
 • سيستم هاي تصميم يار مديريتي و سازماني    
 • سيستم تصميم يار سازماني    
 • سيستم هاي (پشتيبان) اطلاعات مديران ارشد    
 • قابليت ها و ويژگي هاي ESS    
 • مباني سيستم هاي پشتيبان هوشمند    
 • هوش مصنوعي و رفتار هوشمندانه    
 • مزاياي هوش مصنوعي    
 • پردازش سنتي در مقابل پردازش هوش مصنوعي    
 • فناوري هاي تجاري هوش مصنوعي    
 • سيستم هاي خبره    
 • تخصص و دانش    
 • كاربردهاي سيستم هاي خبره    
 • ساير سيستم هاي هوشمند    
 • پردازش زبان طبيعي و فناوريهاي صوتي    
 • کاربردهاي پردازش زبان طبيعي    
 • تشخيص و فهم گفتار (صوت )    
 • شبكه هاي عصبي مصنوعي    
 • موارد پيشرفته و ويژه در سيستم هاي تصميم يار    
 • شبيه سازي براي تصميم گيري    
 • سيستم هاي تصميم يار خط مقدم    
 • سيستم هاي خط مقدم    
 • سيستم هاي تصميم يار بلادرنگ    

فصل هفتم    

 • راهبردهایی برای ایجاد مزیت رقابتی    
 • مدل زنجیره ارزش پورتر    
 • مدل های پورتر در عصر دیجیتالی    
 • منابع و قابلیت های راهبردی    
 • برنامه ریزی فناوری اطلاعات - مسأله ای حیاتی برای سازمان ها    
 • اهمیت و محتوای کسب و کار    
 • تکامل برنامه ریزی فناوری اطلاعات    
 • مدل چهار مرحله ای برنامه ریزی فناوری اطلاعات    
 • برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  -  مرحله     
 • همتراز کردن فناوری اطلاعات با برنامه های سازمانی    
 • چالش های همتراز سازی فناوری اطلاعات    
 • ابزارها و روش های برنامه ریزی فناوری اطلاعات    
 • مدل شش مرحله رشد سیستم اطلاعاتی نولان    
 • برنامه ریزی معماری های فناوری اطلاعات    
 • ملاحظات زیرساخت فناوری اطلاعات    
 • انتخاب از میان معماری های گوناگون    
 • مهندسی مجدد سیستم های قدیمی    
 • نکات مهم در برنامه ریزی فناوری اطلاعات    
 • مشکلات برنامه ریزی فناوری اطلاعات    
 • برنامه ریزی الکترونیکی    
 • برنامه ریزی در محیط پرتلاطم وب    

فصل هشتم    

 • تناقض بهره وری چیست؟    
 • ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات: منافع، هزینه ها و مسائل موجود    
 • ارزیابی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات از طریق تحلیل هزینه-  فایده به روش سنتی    
 • تعیین هزینه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات    
 • رویکرد طرح کاری    
 • روش های ارزیابی و توجیه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات    
 • تحلیل ارزش    
 • اقتصاد اطلاعات    
 • ارزیابی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، به روش گزینه واقعی    
 • معیارهای فناوری اطلاعات    
 • راهبردهای اقتصاد فناوری اطلاعات: بازیافت هزینه و برون سپاری    
 • بازیافت هزینه رفتارگرا    
 • برون سپاری به عنوان یک راهبرد اقتصادی    
 • مزایا و معایب برونسپاری    
 • شکست های فناوری اطلاعات و پروژه های خارج از کنترل    

فصل نهم    

 • تحصیل برنامه ها و زیرساخت فناوری اطلاعات     
 • فرایند تحصیل    
 • مدیریت فرایند توسعه    
 • نقش فناوری اطلاعات در طراحی مجدد فرایندهای کاری    

فصل دهم    

 • مدیریت منابع اطلاعات و امنیت     
 • دپارتمان سیستم های اطلاعات در سازمان    
 • نام و جایگاه دپارتمان سیستم های اطلاعات    
 • دپارتمان سیستم های اطلاعات و کاربران    
 • معاون فناوری اطلاعات در مدیریت دپارتمان سیستم های اطلاعات    
 • نقش معاون فناوری اطلاعات    
 • آسیب پذیری سیستم های اطلاعات و جرائم کامپیوتری    
 • جرائم کامپیوتری    
 • ایجاد امنیت در وب، شبکه های داخلی و شبکه های بی سیم    
 • برنامه ریزی برای استمرار کسب و کار و بازیابی پس از حوادث    
 •    سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی
 • مدیریت پایگاه داده
 • تغییر جداول پایگاه داده
 • ایجاد پرس وجوهای محاسباتي و عملیاتي
 • طراحي یك فرم پیشرفته
 • کار با ماکروها
 • محافظت از پایگاه داده 
 • SQL Server
 • پرس وجوهای جدول
 • کار با Join
 • کار با زیرپرس و جوها
 • کار با جداول
 • کار با عمل گرهای مجموع های
 • تغییر داده ها
 • مبانی مدیریت دانش
 • كليات و مفاهيم مديريت دانش
 • مديريت دانش
 • چرخه های مديريت دانش 
 • مبانی مدیریت دانش
 • ابزارها و فناوری های مديريت دانش
 • پياده سازی و استقرار مديريت دانش
 • ارزيابي مديريت دانش
 • موانع و چالش های مديريت دانش
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • مبانی پایه و اصطلاحات کلیدی
 • مدریت پایه مدیریت استراتژیک
 • ایجاد شایستگی کسب و کار الکترونیکی از طریق مفاهیم و موارد
 • تعریف خلاقیت و مهارت تحلیلی
 • اثرات اینترنت بر محیط فراگیر و ساختار و صنعت
 • بازار برای کسبوکار الکترونیکی
 • ایجاد ارزش در تجارت الکترونیکی
 • گزینه های استراتژی برای ارزش آفرینی در فضای بازار
 • تأثیر اینترنت بر مرزهای افقی یک سازمان
 • تاثیرات اینترنت به مرزهای عمودی یک سازمان
 • سازماندهی داخلی فعالیت های کسب و کار الکترونیکی یک سازمان
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات
 • مجسمه سازی و شروع پروژه
 • توسعه اساسی منشور و طرح پروژه 
 • بعد انسانی مدیریت پروژه 
 • تعریف و مدیریت محدوده پروژه 
 • ساختار شکست کار و تخمین پروژه
 • زمان بندی و بودجه پروژه 
 • پیاده سازی، خاتمه و ارزیابی پروژه 
 • مهندسی مجدد فرایندهای تجاری
 • اصول پایه فرایندهای کسب و کار
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • اصول بنیادی بازمهندسی فرایندهای کسب و کار
 • شناسایی فرایندهای کسب و کار
 • شناسایی گستره و جزئیات فرایندها
 • بازطراحی فرایندهای کسب و کار 
 • ابعاد حوزه عملکردی
 • ابعاد رفتاری فرایند کسب و کار
 • ابعاد محیط بیرونی.
 • عوامل ریسک و موانع بازطراحی
 • موانع بازطراحی فرایندهای کسب و کار
 • عوامل کلیدی موفقیت
 • مدیریت توسعه نرم افزار
 • چرخه حیات پروژه های توسعه نرم افزار
 • فرآیند و روش های توسعه نرم افزار
 • فرآیند تست نرم افزار
 • فرآیند تخمین و مدیریت زمان و هزینه در پروژه های توسعه نرم افزار
 • مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار
 • مدیریت کیفیت نرم افزار 
 • توسعه سیستم های شی گرا
 • نگهداری و بازمهندسی نرم افزار
 • تخمین هزینه نگهداری
 • ریسک های بازمهندسی نرم افزار
 • مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات
 • موارد بنیادی فناوری اطلاعات
 • تاریخچه فناوری اطلاعات
 • تاثیرات فناوری اطلاعات
 • دگرگونی صنایع با گسترش فناوری اطلاعات
 • زیرساخت فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات در سازمان ها
 • نکات بنیادی پروژه های فناوری اطلاعات
 • نرم افزار
 • ذخیره سازی داده و اطلاعات