مدیریت مالی و سرمایه گذاری DBA (یکساله)

دوره مدیریت مالی و سرمایه گذاری DBA (یکساله)


دوره مدیریت مالی وسرمایه گذاری DBA چه دوره ای است؟ دوره مدیریت مالی و سرمایه گذاری  عبارت است از بهره گیری اصول ومفاهیم اقتصادی به منظورتصمیم گیری مالی داخل موسسات تجاری می باشد.  برای ورود به هر بازار و حرفه ای مهم ترین انگیزه و دلیل برای اغلب افراد کسب درآمد می باشد حال آنکه شرایط گوناگون شخصی، اجتماعی و بازده درآمد می تواند در انتخاب مسیر و نوع کار یا سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد.اگر بخواهیم بی پرده با اغلب کسانی که می خواهند وارد بورس های با فراریت بالا (مبادلات ارز، ط...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره مدیریت مالی وسرمایه گذاری DBA چه دوره ای است؟

دوره مدیریت مالی و سرمایه گذاری  عبارت است از بهره گیری اصول ومفاهیم اقتصادی به منظورتصمیم گیری مالی داخل موسسات تجاری می باشد.  برای ورود به هر بازار و حرفه ای مهم ترین انگیزه و دلیل برای اغلب افراد کسب درآمد می باشد حال آنکه شرایط گوناگون شخصی، اجتماعی و بازده درآمد می تواند در انتخاب مسیر و نوع کار یا سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد.اگر بخواهیم بی پرده با اغلب کسانی که می خواهند وارد بورس های با فراریت بالا (مبادلات ارز، طلا، نقره، نفت و غیره) صحبت داشته باشیم باید اذعان کنیم که شرایط ورودی و سرمایه گذاری در این بورس ها بسیار آسان می باشد.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت مالی و سرمایه گذاری DBA (یکساله)