مدیریت رسانه و ارتباطات DBA (یکساله)

دوره


رسانه بخش جدا نشدنی بسیاری از فعالیت های امروزی است. رسانه نه تنها به عنوان یک ماهیت جداگانه، بلکه به عنوانی یکی از پل های مهم ارتباطی بین مخاطبین و شرکت ها و سازمان ها است. دوره DBA مدیریت رسانه (یکساله) دوره ای فوق العاده است و در آن یاد می گیرید که رسانه ابزاری قدرتمند و یکی از اصلی ترین ابزارها برای شناساندن کسب و کارها، سازمان ها و فعالیت ها به مردم و کسب درآمد است. از رسانه های دولتی و ملی گرفته تا رسانه های خصوصی و کسب و کارهای کوچک، برای ارتباط با مخاطبین و فعالیت همه و همه نیا...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

رسانه بخش جدا نشدنی بسیاری از فعالیت های امروزی است. رسانه نه تنها به عنوان یک ماهیت جداگانه، بلکه به عنوانی یکی از پل های مهم ارتباطی بین مخاطبین و شرکت ها و سازمان ها است. دوره DBA مدیریت رسانه (یکساله) دوره ای فوق العاده است و در آن یاد می گیرید که رسانه ابزاری قدرتمند و یکی از اصلی ترین ابزارها برای شناساندن کسب و کارها، سازمان ها و فعالیت ها به مردم و کسب درآمد است. از رسانه های دولتی و ملی گرفته تا رسانه های خصوصی و کسب و کارهای کوچک، برای ارتباط با مخاطبین و فعالیت همه و همه نیازمند دانش رسانه هستند. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره

(قسمت عمومی)

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
 • مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
 • معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
 • تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌ بندی مشاغل
 • پرورش شغلی
 • برنامه‌ ریزی منابع انسانی
 • احساس و ادراک
 • تفاوت بین مدیریت و رهبری
 • شخصیت و هویت
 • فرهنگ سازمانی
 • انگیزش و یادگیری
 • رهبری
 • قدرت در سازمان‌ها
 • سطوح عمل سیاسی

(قسمت تخصصی) سیاست گذاری رسانه ای

 • مفهوم شناسی سیاست گذاری رسانه ای
 • ضرورت سیاست گذاری در رسانه
 • اصول سیاست گذاری رسانه ای
 • چالش های پیش روی سیاست گذاری رسانه
 • مبانی نظری حوزه سیاست گذاری رسانه ای
 • مفاهیم نظری سیاست گذاری رسانه ای
 • مدل های سیاست گذاری رسانه ای
 • نقش رسانه ها در سیاست گذاری عمومی
 • سیاست گذاری در رسانه های جدید
 • نقش دولت در سیاست گذاری رسانه ای
 • نقش سازمان های بین الملی در حوزه سیاست گذاری رسانه ای
 • سیاست گذاری رسانه ای با رویکرد صنعت به رسانه
 • سیاست گذاری رسانه ای و افکار عمومی
 • موضوعات مورد بحث در سیاست گذاری رسانه ای
 • فرآیند سیاست گذاری رسانه ای
 • فرایند سیاست گذاری در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

(قسمت تخصصی) مبانی مدیریت رسانه

 • تصمیم گیری مدیریتی
 • تصمیمات واکنشی و فوق فعال
 • فرآیند تصمیم گیری
 • سبک های تصمیم گیری فردی
 • رهبری و نیروی کار
 • چالش های رهبری رسانه
 • ارتباطات و رهبری
 • چالش های فرهنگی
 • جوانان در نیروی کار
 • آموزش در برابر بهبود و توسعه

 

 • مدیریت رسانه چیست
 • اقتصاد رسانه
 • رویکردهای اقتصاد سیاسی
 • ارتباطات جمعی و روزنامه‌نگاری
 • مدیریت رسانه (قاعده بازی)
 • تعریف صنعت رسانه
 • ویژگی‌های رسانه‌های جمعی
 • انگیزش
 • ایجاد انگیزه در افراد
 • مسائل مربوط به عملکرد شغلی
 • گروه ها 
 • گروه تاثیرات