مدیریت رضایت بیمار

مدیریت رضایت بیمار


رضایت بیمار مهمترین و مطلوب ترین نتیجه ارائه خدمات درمانی دربیمارستان ها می باشد. رضایت یا عدم رضایت یک بیمار را می توان انعکاس کیفیت خدمات درمانی بیمارستان در تمام جوانب آن، در نظر گرفت. صرف نظر از نقاط قوت و ضعف خدمات درمانی بیمارستان ها، رضایت بیمار شاخصی است که باید در ارزیابی کیفیت مراقبت های درمانی دروهله اول در نظر گرفته شود. طبق تحقیقات جدید، تجربه درمانی بیمار، یکی از سه اولویت اصلی مدیران بیمارستان ها را شامل می شود. پس باید روی بیمار و شخصیت او توجه ویژه ای داشته باشید تا بتوانید بهت...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

رضایت بیمار مهمترین و مطلوب ترین نتیجه ارائه خدمات درمانی دربیمارستان ها می باشد. رضایت یا عدم رضایت یک بیمار را می توان انعکاس کیفیت خدمات درمانی بیمارستان در تمام جوانب آن، در نظر گرفت. صرف نظر از نقاط قوت و ضعف خدمات درمانی بیمارستان ها، رضایت بیمار شاخصی است که باید در ارزیابی کیفیت مراقبت های درمانی دروهله اول در نظر گرفته شود.
طبق تحقیقات جدید، تجربه درمانی بیمار، یکی از سه اولویت اصلی مدیران بیمارستان ها را شامل می شود. پس باید روی بیمار و شخصیت او توجه ویژه ای داشته باشید تا بتوانید بهترین تجربه را برای او رقم زنید. بیشتر بیمارستان ها هنوز با مفهوم بیمار محوری، آشنایی ندارند و نمی دانند هدف اصلی آن چیست. هر کسی در پیشبرد این هدف در بیمارستان ها نقش مهمی دارد: برای مثال از لحظه ورود بیمار در پارکینگ و برخورد با مسئول پارکینگ گرفته تا رئیس بیمارستان و کارمندان بخش های مختلف خدمات درمانی و پذیرش همه باید بهترین و بیشترین تلاش خود را در راستای جلب رضایت بیمار انجام دهند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت رضایت بیمار

 • اصول کلی رضایت بیمار
 •     تعریف رضایت بیمار
 •     اهمیت و نقش رضایت بیمار
 •     عوامل مؤثر بر رضایت بیمار
 •     موانع رضایت بیمار
 •     مراحل رضایت بیمار
 •     رضایت قبل از بستری
 •     رضایت حین بستری
 •     رضایت بعد از بستری
 •     ارتقاء رضایت بیمار
 •     سنجش رضایت بیمار
 •     راهکارهای ارتقاء رضایت بیمار
 •     استفاده از تکنولوژی در سنجش و ارتقاء رضایت بیمار
 •     نگاه جهانی به رضایت بیمار
 •     توریسم سلامت
 •     جایگاه رضایت بیمار در دنیا
 •     مشاغل مرتبط با مدیریت رضایت بیمار