نرم افزار طراحی و معماری ساختمان

نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان


نرم‌افزارهای معماری زیادی در دنیا وجود دارد و شرکت‌های معماری در کشورهای مختلف، بهترین نرم‌افزار معماری را بسته به کاری که انجام می‌دهند، انتخاب و از آن‌ها استفاده می‌کنند.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

نرم‌افزارهای معماری زیادی در دنیا وجود دارد و شرکت‌های معماری در کشورهای مختلف، بهترین نرم‌افزار معماری را بسته به کاری که انجام می‌دهند، انتخاب و از آن‌ها استفاده می‌کنند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره نرم افزارهای طراحی و معماری ساختمان