مدیریت بازاریابی و فروش MBA (یکساله)

دوره مدیریت بازاریابی و فروش(MBA)


دوره MBA مدیریت بازاریابی و فروش ، دوره ای است که به افراد کمک می کند تا مدیریت حرفه ای کسب و کار خود را در زمینه ی بازاریابی و فروش، برنامه ریزی کرده و شاهد توسعه و رونق روندهای تجاری خود باشند. دانش پذیران در این دوره پیاده سازی استراتژی های بازاریابی  را می آموزند و مهارت ها و دانش لازم برای تجزیه و تحلیل کسب و کار خود را به خوبی درک می کنند. در آموزش فروش و بازاریابی تمرکز بر روی موضوعاتی همچون بازاریابی هدفمند، فعالیت های اساسی در بازاریابی، بررسی عرضه و تقاضا، شناخت ابزارهای تبلی...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره MBA مدیریت بازاریابی و فروش ، دوره ای است که به افراد کمک می کند تا مدیریت حرفه ای کسب و کار خود را در زمینه ی بازاریابی و فروش، برنامه ریزی کرده و شاهد توسعه و رونق روندهای تجاری خود باشند. دانش پذیران در این دوره پیاده سازی استراتژی های بازاریابی  را می آموزند و مهارت ها و دانش لازم برای تجزیه و تحلیل کسب و کار خود را به خوبی درک می کنند. در آموزش فروش و بازاریابی تمرکز بر روی موضوعاتی همچون بازاریابی هدفمند، فعالیت های اساسی در بازاریابی، بررسی عرضه و تقاضا، شناخت ابزارهای تبلیغاتی، درک مفهوم فروش، یادگیری اصول بازرگانی بین ‌المللی و ... است.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت بازاریابی و فروش(MBA)

مدیریت منابع انسانی ویژه mba

 •     تئوری مدیریت و منابع انسانی
 •     تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
 •     وظایف مدیریت منابع انسانی
 •     سیستم های اطلاعات مدیریت
 •     برنامه‌ريزي استراتژيك
 •     ارزيابي و مديريت عملكرد     
 •     تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
 •     سطوح و الگوهای شایستگی

فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

 •     انواع تحقیق                 
 •     روش تحقیق در مدیریت    
 •     مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
 •     نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
 •     روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
 •     نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
 •     وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
 •     نگارش مناسب فرضیه    
 •     معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
 •     دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
 •     تحلیل داده‌های تحقیق    
 •     مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
 •     اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
 •     نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
 •     طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
 •     نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
 •     فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
 •     تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
 •     تطابق الگو و ساختن نظریه    
 •     استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
 •     انواع‌ گزارش پژوهش            
 •     شیوه‌های استناد درون‌ متنی        

نظریه سازمان و مدیریت

 •     مطالعه تئوری سازمان
 •     سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
 •     تئوریزه کردن سازمان‌ها
 •      سیر تاریخی نظریه سازمان
 •     مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
 •     نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
 •     تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
 •     سازمان و محیط
 •     نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
 •     نظریه نهادی
 •     ساختار اجتماعی سازمان
 •     چرخه‌ی حیات سازمانی
 •     فرهنگ سازمانی
 •     فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
 •     ساختار فیزیکی سازمان‌ها
 •     فن‌آوری و سازمان
 •     نگاه پويا به فناوري
 •     امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی

زبان تخصصی مدیریت

 •     MARKS QUESTION AND ANSWERS
 •     Define Management and what do you mean by Business Management
 •     Discuss various functions of management
 •     Distinguish between administration and management
 •     What is Planning and State the components of planning
 •     Explain the purpose or importance of planning
 •     Explain the types of planning
 •     Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
 •     Define Organization
 •     Define authority
 •     Explain the importance of organizing
 •     Explain the role of money as a motivational tool
 •     Explain the different Channels of communication in an organization
 •     Explain the different training methods
 • بازاریابی و مدیریت بازار
     

 •         تعریف بازاریابی    
 •         اهمیت بازاریابی    
 •         بازاريابي خود        
 •         ارزش و نیاز مشتری
 •         داد و ستد و ارتباطات    
 •         بازارها    
 •         طراحي استراتژي بازاريابي بر اساس مشتري    
 •         رويكرد بازاريابي اجتماعي     
 •         مديريت ارتباط با مشتري (CRM)    
 •         بلوك‌هاي سازنده ارتباط     
 •         برقراري ارتباطي دراز مدت    
 •         كسب ارزش از مشتريان    
 •         ايجاد وفاداري مشتري و حفظ او    
 •         شناستایی بازار هدف    
 •         تحلیل بازار به عنوان یک سیستم     
 •         تقسيم بازار و تعيين بازارهدف     
 •         تقسيم بازار براساس عوامل رفتاري    
 •         موقعيت‌ها    
 •         وضعيت وفاداري مشتريان    
 •         انتخاب بازارهدف        
 •         استراتژي‌هاي مختلف انتخاب بازار هدف     
 •         پيش بيني فروش    
 •         تخمين اندازه و سهم بازار    
 •         ارزیابی تقاضا    
 •         تقاضای پنهان        
 •         مفهوم محصول    
 •         توجه به نيازهاي مصرف كنندگان و سود مورد نظرآنان     
 •         شناسايي استفاده كنندگان    
 •         رقابت    
 •         تفاوت توسعه محصول و طراحی محصول    
 •          تجاری‌سازی محصول جدید    
 •         بازارپذیری    
 •         امکان ‌پذیری تجاری
 •         رقابت‌پذیری    
 •         تحقیق و توسعه     
 •         قيمت گذاري در انواع مختلف بازارها    
 •         قوانين و مقررات دولتي    
 •         تقاضاي مشتري  
 •         فرآیند و استراتژی قیمت گذاری    
 •         بقا     
 •         مفهوم سازی برند و نام تجاری    
 •         نقش برند‌ها یا  نام‌های تجاری       
 •         مدل مفاهیم نام تجاری    
 •         آگاهی برند    
 •         وفاداری به برند    
 •         هویت یا شخصیت برند    
 •         استراتژی‌های برند     
 •         تحلیل نیازهای خدماتی مشتریان    
 •         تعیین اهداف کانال توزیع و شناسایی محدودیت‌ها     
 •         کانال های توزیع
 •      برنامه ‌ریزی بازاریابی استراتژیک    
 •         بازاریابی بین‌المللی    
 •         اهداف اصلی بازاریابی بین‌المللی    
 •          بازاریابی صادرات    
 •         بازاریابی چند ملیتی    
 •         بازاریابی چند منطقه‌ای    
 •          بازاریابی بین‌المللی یک بازار گسترده  
 •         برتری شرکت‌های چند ملیتی درکشورهای توسعه‌ یافته    
 •          استراتژی‌های بازاریابی بین‌المللی    
 •          مدیریت بازاریابی بین‌المللی     
 •         استراتژی‌های ورد به بازارهای بین‌المللی    
 •         سرمایه گذاری مستقیم    
 •         عوامل موثر در انتخاب بازارهای بین‌المللی    
 •         چارچوب EPRG در بازاریابی بین‌المللی    
 •         ترفیع و ترویج در آمیخته بازاریابی
 •         تکنیک ها و جاذبه های تبلیغات
   
 • مدیر فروش

 •    ماهیت و مبانی فروش
 •     ابعاد شغلی مدیریت فروش
 •     فرایند خرید در فروش
 •     انواع مشتری
 •     مدیریت اعتراض مشتریان
 •     برنامه ریزی فروش
 •     پیش بینی فروش
 •     بودجه بندی فروش
 •     سازماندهی و استخدام نیروی فروش
 •     ارزیابی عملکرد نیروی فروش
 •     کنترل فرایند فروش