مدیریت عالی کسب و کار شهری و شهرسازی DBA (یکساله)

مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی DBA


آشنایی با مفاهیم مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی DBA یک ساله تعریف مدیریت  هنر و علم پیشبرد و همسو کردن تلاش انسان‏ها و به کاربردن اين کوشش در جهت دست یافتن به اهداف سازمان را مديريت مي‏گويند.   مدیریت شهری مدیریت شهری را می توان کار کردن با افراد و گروهها در جهت رسیدن به مقاصد سازمان, که این مقاصد شامل وظایفی است  که عبارتند از برنامه ریزیو مدیریت  و سازماندهی, نظارت و انگیزش تعریف کرد. در این جهت مدیریت شهری در بیانی ساده  باید برای شهر برنامه ریزی...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

آشنایی با مفاهیم مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی DBA یک ساله
تعریف مدیریت 

هنر و علم پیشبرد و همسو کردن تلاش انسان‏ها و به کاربردن اين کوشش در جهت دست یافتن به اهداف سازمان را مديريت مي‏گويند.
 

مدیریت شهری
مدیریت شهری را می توان کار کردن با افراد و گروهها در جهت رسیدن به مقاصد سازمان, که این مقاصد شامل وظایفی است  که عبارتند از برنامه ریزیو مدیریت  و سازماندهی, نظارت و انگیزش تعریف کرد. در این جهت مدیریت شهری در بیانی ساده  باید برای شهر برنامه ریزی نماید. فعالیتهای شهر را سازمان و سامان و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت نماید و حتی برای انجام بهینه امور انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد کند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی DBA

 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی  
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی    
 • طراحی برنامه های آموزشی    
 • تعیین اهداف آموزشي    
 • ارزیابی عملکرد کارکنان    
 • مزایای ارزیابی کارکنان    
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد    
 • روش های ارزیابی کارکنان   
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت      
 • تاريخچه مديريت شهري در ايران    
 • تاریخچه مدیریت شهری  UMP  در آسیا   
 • تاریخچه طرح های شهری ایران   
 • مديريت شهري تا آغاز مشروطيت   
 • مدیریت شهری در دوران اسلامی 
 • مدیریت شهری در جهان معاصر    
 • سیر مدیریت شهری در ایران    
 • مبانی سازمان و مدیریت   
 • مفهوم کار در مدیریت شهری    
 • مدیریت شهری یا مدیریت پروژه  
 • اهداف مدیریت شهری    
 • وظایف مدیرشهری    
 • مدیریت پس از پیروزی انقلاب اسلامي    
 • چالش های و ضرورت های مدیریت جامع شهری   
 • برنامه ریزی مدیریت شهری 
 • اصول مدیریت شهری  
 • برنامه ریزی شهری  
 • طرح ریزی شهری   
 • جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت شهری  
 • الگوهای مدیریت شهری   
 • ارتباط مديريت شهري با برنامه ريزي شهري  
 • شهرداری و نقش آن در مدیریت شهری   
 • شهردارو وظایف آن   
 • وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر  
 • مفاهيم مديريت شهري در حوزه هاي مختلف  
 • ارتباطات بودجه اي   
 • اهداف كلان مديريت شهري  
 • موئلفه هاي مفهوم مديريت شهري    
 • ويژگي هاي مديريت مجموعه هاي شهري   
 • الگوي بنيادين مديريت مجموعه شهري    
 • تجارب جهاني مجموعه مديريت شهري    
 • جغرافیای شهرها   
 • مدیریت شهری متمرکز    
 • مدیریت شهری غیرمتمرکز   
 • مديريت شهري يك پارچه   
 • مديريت شهري واحد          
 • عناصر مؤثر در مدیریت شهری
 • نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی  
 • نقش شهرداري در رونق اقتصادي شهري   
 • انواع کاربری های شهری    
 • حقوق شهری و قوانین شهرسازی    
 • قوانین شهرسازی   
 • مشروعیت مدیریت شهری  
 • نظام مديريت مجموعه هاي شهري    
 • سرانه های شهری    
 • حقوق شهری و قوانین شهرسازی   
 • مديريت محيط زيست شهري  
 • راهبردهاي مديريت شهري    
 • اصول بنيادين طراحي نظام مديريت مجموعه شهري    
 • ويژگي ها و مسائل اصلي مجموعه شهري   
 • نگرش و رويكردهاي بنيادين طراحي سيستم   
 • روندها و گرايشات غالب در مباحث شهري   
 • ضرورت هاي طراحي ويژه مديريت مجموعه شهري   
 • مفاهیم توسعه و توسعه پایدار شهری   
 • سه مدل سازماندهي شهر    
 • ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز    
 • سازمان شهرداي ها و دهياري هاي كشور
 • الزامات و تنگناهاي مديريت يكپارچه امور محلي    
 • روندها و گرايشات غالب در مباحث شهري    
 • بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری    
 • رویكرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری          
 • تعریف طراحی شهری   
 • مکان ها و ساختمان های drive-through    
 • هنگام طراحی کردن تسهیلات drive-through    
 • ملزومات کلی ایجاد مناظر طبیعی در مکانهای دارای تسهیلات drive-through          
 • دستور کار طراحان شهری    
 • عوامل اکولوژی مؤثر در طراحی شهری