مدیریت بازاریابی اینترنتی و فروش

مدیریت بازاریابی اینترنتی و فروش


دوره ی بازاریابی اینترنتی، فروش ، مهارت ها و روش های زیادی را برای گذر از سختی ها و پیچیدگی های بازاریابی جهانی به دانش پذیران می آموزد و به این امر می پردازد که چگونه این مهارت ها می توانند در نتایج کسب و کار تاثیر بگذارند و دانش پذیران را برای فرصت های شغلی در دانشگاه ها ، مدیریت و یا مشاوره در بخش های تحقیقات بازار ، خدمات مشتری ، فروش ، بازاریابی مستقیم و ارتباطات آماده می نماید. چند سالی است که دنیای کسب و کار، وارد عصر «بازاریابی و برند» شده است و روش های سنتی به کلی در حال ان...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره ی بازاریابی اینترنتی، فروش ، مهارت ها و روش های زیادی را برای گذر از سختی ها و پیچیدگی های بازاریابی جهانی به دانش پذیران می آموزد و به این امر می پردازد که چگونه این مهارت ها می توانند در نتایج کسب و کار تاثیر بگذارند و دانش پذیران را برای فرصت های شغلی در دانشگاه ها ، مدیریت و یا مشاوره در بخش های تحقیقات بازار ، خدمات مشتری ، فروش ، بازاریابی مستقیم و ارتباطات آماده می نماید.
چند سالی است که دنیای کسب و کار، وارد عصر «بازاریابی و برند» شده است و روش های سنتی به کلی در حال انقراض می باشند و یکی یکی جای خود را به روش های مدرن می دهند، اما این مفهوم هنوز در ایران در حال رشد است ؛ مدیران پیشرو بیشتر از دیگران و شرکت ها ، کسب و کارهای خود را با کمک مهارت های مدیریت بازاریابی ارتقا می دهند و به موفقیت نزدیک تر می کنند . بنابراین در دوره ی آموزشی بازاریابی اینترنتی، فروش  موسسه ؛ از برترین اساتید، متخصصان و مشاوران این حوزه برای پرورش مدیران و مشاوران حرفه ای کسب و کارها به صورت کاملا کاربردی و به روز استفاده می شود.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت بازاریابی اینترنتی و فروش

 تعریف بازاریابی
    اهمیت بازاریابی
    انواع بازاریابی

   بازاریابی

 •     فرایند بازاریابی
 •     درک بازار و نیازهای مشتری
 •     نیاز و خواسته و تقاضای مشتری
 •     طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری
 •     انتخاب مشتری برای خدمت گذاری
 •     مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 •     ایجاد رابطه با مشتری
   

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

 •     برقراری ارتباط دراز مدت
 •     بلوک های سازنده ارتباط
 •     ارتباط بی واسطه
 •     همکاران داخل شرکت
 •     همکاران بازاریابی خارج از شرکت
 •     کسب ارزش از مشتریان
 •     رشد سهم مشتری
 •     ایجاد دارایی مشتری
 •     شناسایی بازار هدف
 •     تحلیل بازار به عنوان یک سیستم
 •     تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
 •     تقسیم بندی بازار چیست
 •     تقسم بازار بر اساس متغیر های جغرافیایی
 •     تقسم بازار بر اساس متغیر های جمعیت شناختی
 •     تقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختی
 •     تقسیم بازار بر اساس عوامل روان رفتاری
 •     فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
 •     وضعیت وفاداری مشتریان
 •     انواع وفاداری مشتریان
 •     استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف
 •     پیش بینی فروش
 •     تخمین اندازه و سهم بازار

   تعریف بازاریابی
      اهمیت بازاریابی
      انواع بازاریابی

     بازاریابی

 •     فرایند بازاریابی
 •     درک بازار و نیازهای مشتری
 •     نیاز و خواسته و تقاضای مشتری
 •     طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری
 •     انتخاب مشتری برای خدمت گذاری
 •     مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 •     ایجاد رابطه با مشتری
   
 • بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

 •     برقراری ارتباط دراز مدت
 •     بلوک های سازنده ارتباط
 •     ارتباط بی واسطه
 •     همکاران داخل شرکت
 •     همکاران بازاریابی خارج از شرکت
 •     کسب ارزش از مشتریان
 •     رشد سهم مشتری
 •     ایجاد دارایی مشتری
 •     شناسایی بازار هدف
 •     تحلیل بازار به عنوان یک سیستم
 •     تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
 •     تقسیم بندی بازار چیست
 •     تقسم بازار بر اساس متغیر های جغرافیایی
 •     تقسم بازار بر اساس متغیر های جمعیت شناختی
 •     تقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختی
 •     تقسیم بازار بر اساس عوامل روان رفتاری
 •     فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
 •     وضعیت وفاداری مشتریان
 •     انواع وفاداری مشتریان
 •     استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف
 •     پیش بینی فروش
 •     تخمین اندازه و سهم بازار