مدیریت باستان شناسی

دوره مدیریت باستان شناسی


با شرکت در دوره مدیریت باستانشناسی با تمامی اصول و نظریه های این حوزه آشنا می شوید. انسان در طول تاریخ راه زیادی را پیموده تا به جایگاه و شرایط فعلی خود رسیده است. در تمام این دوران ، تغییرات زیادی روی کره زمین رخ داده و حتی بسیاری از گونه های بشری یا پدیده های زیست محیطی تغییر کرده و یا از بین رفته اند. واژه باستان شناسی به طور ناخود آگاه همه ما را به دوران گذشته باز می گرداند. انسان ها به همان اندازه که به ساختن آینده ای بهتر توجه داشته اند، همیشه می خواستند بدانند در گذشته چه اتفاقی افتاده و...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

با شرکت در دوره مدیریت باستانشناسی با تمامی اصول و نظریه های این حوزه آشنا می شوید. انسان در طول تاریخ راه زیادی را پیموده تا به جایگاه و شرایط فعلی خود رسیده است. در تمام این دوران ، تغییرات زیادی روی کره زمین رخ داده و حتی بسیاری از گونه های بشری یا پدیده های زیست محیطی تغییر کرده و یا از بین رفته اند. واژه باستان شناسی به طور ناخود آگاه همه ما را به دوران گذشته باز می گرداند. انسان ها به همان اندازه که به ساختن آینده ای بهتر توجه داشته اند، همیشه می خواستند بدانند در گذشته چه اتفاقی افتاده و مردم قرون گذشته چطور زندگی  کرده اند. شاید بتوان گفت که باستان شناسی با تاریخ مرتبط است  و در عین حال تعریفی جداگانه دارد.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت باستان شناسی


آشنایی با مبانی تطور (تکامل ) انسان

 •     مفاهیم موجود در انسان شناسی و رابطه ان با باستان شناسی
 •     مفهوم گونه و نژاد و تطبیق آن با نژادهای مختلف انسان
 •     داروین و مفهوم تطور (تکامل) و برخی ریشه های فلسفی و بیان شواهد وجود تکامل
 •     میمونهای باستانی سرمنشا آنها و اولین انسان نما ها
 •     آسترالوپیتکوس ها (ایپ جنوبی)
 •     هومو هبیلیس ها (انسان توانا)
 •     هوموارکتوس ها (انسان راست قامت)
 •     نیاندرتالها و شکلگیری انها
 •     انقراض نیاندرتالها و ظهور انسان هوشمند
 • آشنایی با باستان شناسی و روشهای آن (مبانی)
   

    معرفی باستان شناسی

 •     تاریخچه شکلگیری باستان شناسی
 •     باستان شناسی و علوم دیگر
 •     باستان شناسی امروزی و شاخه های آن
 •     معرفی تعدادی از رشته های اصلی باستان شناسی در دنیا
 •     روشهای تاریخگذاری اشیا در باستان شناسی
 •     تاریخ گذاری نسبی
 •     تاریخ گذاری مطلق
 •     روش کاوش در باستان شناسی
 •     روشهای بررسی سطحی در باستان شناسی
   

آشنایی با باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

 •     دوران پارینه سنگی در ایران
 •     دوران فرا پارینه سنگی
 •     دوران نوسنگی بدون سفال
 •     دوران نوسنگی با سفال
 •     دوران مس سنگی
 •     دوران مفرغ
 •     دوران آهن
 •     دوران هزاره اول پ.م
 •     تمدن ایلام باستان
   

آشنایی با باستان شناسی دوران تاریخی ایران

 •     دوران مادها
 •     دوران هخامنشیان
 •     دوران سلوکیان
 •     دوران اشکانیان
 •     دوران ساسانی
   

آشنایی با باستان شناسی دوران اسلامی ایران

 •     دوران اسلامی و تاثیرات دوران تاریخی ایران
 •     دوران تکوین و شکلگیری
 •     سده سوم هجری تا سده دهم
 •     آشنایی با سفالگری دوران اسلامی
 •     آشنایی با ویژگیهای معماری و شهرسازی دوران اسلامی ایران