MBA مدیریت کسب و کار هنرهای زیبا-یک ساله

مدیریت کسب و کار هنرهای زیبا


دوره مدیریت کسب و کار (MBA) هنرهای زیبا (یکساله)، یکی از دوره های آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان است که شامل هفت هنر از هنرهای اصیل و مهم ایران بوده که هر کدام کاربرد و اهمیت خاصی داشته و شرایط اشتغال و تحصیل متفاوتی هم دارند. این دوره مفید و کاربردی، به علاقمندان به هنرهای زیبا کمک میکند که توامان با طیف وسیعی از هنرها آشنایی پیدا کرده و با کسب مهارت و توانمندی در آنها ، کسب و کارهای جدی را ایجاد و درآمد چشمگیری را به دست آورند.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره مدیریت کسب و کار (MBA) هنرهای زیبا (یکساله)، یکی از دوره های آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان است که شامل هفت هنر از هنرهای اصیل و مهم ایران بوده که هر کدام کاربرد و اهمیت خاصی داشته و شرایط اشتغال و تحصیل متفاوتی هم دارند. این دوره مفید و کاربردی، به علاقمندان به هنرهای زیبا کمک میکند که توامان با طیف وسیعی از هنرها آشنایی پیدا کرده و با کسب مهارت و توانمندی در آنها ، کسب و کارهای جدی را ایجاد و درآمد چشمگیری را به دست آورند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت کسب و کار هنرهای زیبا

دوره آموزشی نقاشی آبرنگ

 •  نقاشی آبرنگ
 • لوازم مورد نیاز
 • قلمو و انواع آن
 • رنگ ها و انواع رنگها
 • انواع رنگ گذاری
 • تکنیک های مختلف در آبرنگ
 • تکنیک خیس در خیس
 • تکنیک خشک در خشک
 • تکنیک خشک در خیس 
 • تکنیک خیس در خشک

تصویر سازی

 • تاریخچه و آشنایی با تصویر سازی
 • عناصر دیداری در تصویرگری
 • سبک های هنری در تصویرگری
 • آشنایی با ابزارهای تصویرسازی
 • روش های اجرایی تصویرسازی
 • تکنیک های رایج در تصویرسازی
 • گستره ی کاربرد در تصویرسازی

رنگ و پتینه

 

 • آشنایی با رنگ
 • آشنایی با پتینه
 • آشنایی با ابزار
 • انواع تکنیک های کهنه کاری
 • برجسته سازی

نقاشی با مداد رنگی

 • نقاشی با مداد رنگی
 • رنگ ها 
 • خط و انواع خطوط
 • ابزارشناسی
 • آثار نقاشی با تکنیک مدادرنگی