اصول و فنون مذاکرات موفق و حرفه ای

اصول و فنون مذاکرات موفق و حرفه ای


توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره اصول و فنون مذاکرات موفق و حرفه ای

 • ویژگی‌های اصلی مذاکره    
 • سطوح مختلف مذاکره    
 • انواع مذاکره    
 • تعارض، عامل انجام مذاکره    
 • سطوح مختلف تعارض    
 • مدیریت تعارض       
 • الگوهای رفتاری در مذاکره      
 • اصول اساسی مذاکره      
 • ماکیاولیزم و تاثیر آن در مذاکره      
 • مراحل مذاکره                          
 • تکنیک‌های مذاکره          
 • بازی مذاکره      
 • استراتژی ها و تاکتیک ها در مذاکره      
 • ویژگی‌های مذاکره برنده-برنده      
 • چالش‌های متداول در مذاکره      
 • میزان نفوذ و تاثیرگذاری      
 • مدیریت جلسه
 • تعیین مکان جلسه      
 • چیدمان جلسه      
 • ارزیابی فضای جلسه      
 • ظاهر مناسب در جلسه      
 • وارد شدن به جلسه      
 • مدیریت زمان      
 • اصل پارتو      
 • مدیریت چالش      
 • مدیریت استرس      
 • موقعیت های پرتنش      
 • توافق و تفاهم      
 • ارتباطات در مذاکره      
 • مذاکره از دیدگاه علم ارتباطات      
 • راه های برقراری ارتباط در مذاکره      
 • درک زبان بدن      
 • توانمندی برقراری ارتباط با دیگران      
 • شروع کننده مذاکره      
 • چانه‌ زنی و توافق در مذاکره      
 • تعهد در مذاکره       
 • توافق نهایی       
 • رسیدن به توافق       
 • مصالحه در مقابل مشارطه       
 • زمان مناسب برای توافق نهایی            
 • نقش فرهنگ در مذاکره       
 • فرهنگ   
 • تاثیر فرهنگ در روند مذاکره       
 • مولفه های فرهنگی