مدیریت بازرگانی MBA (یکساله)

دوره مدیریت بازرگانی MBA ( یکساله)


در دوره MBA بازرگانی، یاد می گیرید که مهارت های مدیریتی، ارتباطی و تصمیم گیری چطور می تواند به موفقیت کسب و کار شما با هزینه و صرف زمان کمتر کمک کند. سر فصل های جامع و کامل این دوره، آموزش در کنار بهترین اساتید این حوزه و ارائه مدرک معتبر MBA مدیریت بازرگانی، دوره مدیریت بازرگانی موسسه  را از سایر موسسات متمایز کرده است.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

در دوره MBA بازرگانی، یاد می گیرید که مهارت های مدیریتی، ارتباطی و تصمیم گیری چطور می تواند به موفقیت کسب و کار شما با هزینه و صرف زمان کمتر کمک کند. سر فصل های جامع و کامل این دوره، آموزش در کنار بهترین اساتید این حوزه و ارائه مدرک معتبر MBA مدیریت بازرگانی، دوره مدیریت بازرگانی موسسه  را از سایر موسسات متمایز کرده است.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت بازرگانی MBA ( یکساله)

عمومی

 • تئوری مدیریت و منابع انسانی 
 • تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت
 • برنامه‌ريزي استراتژيك
 • ارزيابي و مديريت عملكرد     
 • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
 • سطوح و الگوهای شایستگی 

عمومی( نظریه سازمان و مدیریت )

 • مطالعه تئوری سازمان
 • سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
 • تئوریزه کردن سازمان‌ها
 •  سیر تاریخی نظریه سازمان
 • مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
 • نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
 • تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
 • سازمان و محیط
 • نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
 • نظریه نهادی
 • ساختار اجتماعی سازمان
 • چرخه‌ی حیات سازمانی
 • فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
 • ساختار فیزیکی سازمان‌ها
 • فن‌آوری و سازمان
 • نگاه پويا به فناوري
 • امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی

قسمت تخصصی

 • مقدمه و تاریخچه مدیریت بازرگانی
 • شرکت شناسی
 • محیط شناسی در بازرگانی
 • محیط عمومی
 • محیط بین المللی (اقتصادی، بازارهای منطقه ای، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و قانونی)
 • رقیب شناسی در بازرگانی
 • مشتری شناسی در بازرگانی
 • بخش بندی بازار
 • انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی
 • واردات
 • صادرات 
 • منبع یابی
 • راهبردهای ورود به بازار 
 • تصمیم گیری درباره محصول
 • تصمیم گیری درباره قیمت
 • تصمیم گیری درباره کانال توزیع
 • تصمیم گیری درباره ارتباطات بازاریابی
 • کسب مزیت رقابتی
 • رهبری و ساماندهی در بازرگانی
 • بازرگانی الکترونیکی
 • نحوه تحقیقات بازار در شناخت بازارهای صادراتی
 • قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی