Health Dba - پرستاری (یکساله)

Health Dba - پرستاری (یکساله)


دانش پرستاری کافی نیست! اگر می خواهید در زمینه های مدیریتی در حوزه پرستاری فعالیت کنید، باید با علم مدیریت نیز آشنا شوید. دوره آموزشی Health DBA ویژه واحدهای پرستاری با تمرکز بر آموزش مباحث مدیریتی برای افرادی طراحی شده است که می خواهند پست مدیریتی در سازمان ها و مارکز مراقبتی و بهداشتی داشته باشند. در دوره Health DBA واحدهای پرستاری طی یک دوره که شامل 400 ساعت آموزش است، کلیه مباحث کاربردی و اصولی مربوط به علم مدیریت را برای به کارگیری در واحدهای پرستاری آموزش خواهید دید.  

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دانش پرستاری کافی نیست! اگر می خواهید در زمینه های مدیریتی در حوزه پرستاری فعالیت کنید، باید با علم مدیریت نیز آشنا شوید. دوره آموزشی Health DBA ویژه واحدهای پرستاری با تمرکز بر آموزش مباحث مدیریتی برای افرادی طراحی شده است که می خواهند پست مدیریتی در سازمان ها و مارکز مراقبتی و بهداشتی داشته باشند. در دوره Health DBA واحدهای پرستاری طی یک دوره که شامل 400 ساعت آموزش است، کلیه مباحث کاربردی و اصولی مربوط به علم مدیریت را برای به کارگیری در واحدهای پرستاری آموزش خواهید دید.

 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره Health Dba - پرستاری (یکساله)

 • اصول مدیریت در بیمارستان
 • آشنایی با سازماندهی، ساختار و تشکیلات بیمارستان و ترسیم نمودار سازمانی یک بیمارستان فرضی
 • منابع انسانی در بیمارستان و تفاوتهای آن با سایر سازمانها
 • مدیریت تجهیزات پزشکی
 • مدیریت فضای فیزیکی بیمارستان
   
 • رضایت بیمار
 • اصول کلی رضایت بیمار
 • ابعاد رضایت بیمار
 • نقش اقتصادی رضایت بیمار
 • نقش حقوقی
 • تکنولوژی در رضایت بیمار
 • سنجش و ارتقاء رضایت بیمار
 • نگاه جهانی به بیمار و رضایت بیمار
 • اخالق و حقوق بیمار
 • حق احترام به حقوق و ارزشهای انسانی
 • تعریف سلامتی و بیماری
   
 •  فناوری اطلاعات سلامت
 • MIS & HIS و شبکه های جهانی اطلاعات سلامت
 • اسناد و پرونده های الکترونیکی سلامت 
 • آشنایی و معرفی نرم افزارهای پیشرفته در ارائه خدمات سلامت
 • مدیریت امنیت اطلاعات سلامت

   
 • فهرست دروس اصلی دوره Health MBA پرستاری
 • آموزش به بیمار و مدلهای اصلاح رفتار
 • مراحل آموزش به بیمار
 • مدل اعتقاد بهداشتی
 • مدل مراحل تغییر رفتار
   
 • کار تیمی و پویایی گروه
 • مفاهیم اولیه کار گروهی
 • سیر تکاملی یک گروه
 • آسیب شناسی گروه
   
 • اپیدمیولوژی و طب پیشگیری
 • شاخص های رایج اپیدمیولوژی
 • اصول پیشگیری از بیماریها
 • مدل هاي اپيدميولوژيك بررسي بيماري ها