مدیریت عالی کسب و کار Health DBA (یکساله)

مدیریت عالی کسب و کار Health DBA (یکساله)


 اصولا افراد تا زمانی که چیزی را دارند، قدرش را نمی دانند. در شرایط خسته کننده و بیماری ممکن است دست به دعا شوید و از خدا بخواهید که زودتر نعمت سلامتی را به شما باز گرداند. اما کار دیگری که برای بهبودی انجام می دهید، مراجعه به مراکز درمان است. پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمان به واسطه دانشی که دارند باعث می شوند که دوباره سالم و سرحال شوید. آنها در واقع به منزله فرشتگان نجات بیماران هستند. آیا می دانید تنها با شرکت در دوره مدیریت کسب و کار یکساله HEALTH DBA شما هم می توانید...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

 اصولا افراد تا زمانی که چیزی را دارند، قدرش را نمی دانند. در شرایط خسته کننده و بیماری ممکن است دست به دعا شوید و از خدا بخواهید که زودتر نعمت سلامتی را به شما باز گرداند. اما کار دیگری که برای بهبودی انجام می دهید، مراجعه به مراکز درمان است. پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمان به واسطه دانشی که دارند باعث می شوند که دوباره سالم و سرحال شوید.

آنها در واقع به منزله فرشتگان نجات بیماران هستند. آیا می دانید تنها با شرکت در دوره مدیریت کسب و کار یکساله HEALTH DBA شما هم می توانید به آنها کمک کنید؟

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت عالی کسب و کار Health DBA (یکساله)

فناوری اطلاعات سلامت

 •     MIS & HIS و شبکه های جهانی اطلاعات سلامت
 •     اسناد و پرونده های الکترونیکی سلامت
 •     آشنایی و معرفی نرم افزارهای پیشرفته در ارائه خدمات سلامت
 •     مدیریت امنیت اطلاعات سلامت

اصول کلی رضایت بیمار   

 •  تعریف رضایت    
 •     اهمیت و نقش رضایت بیمار    
 •     عوامل مؤثربر رضایت بیمار    
 •     ارتباط پزشک - بیمار    
 •     ارتباطات بین فردی و رضایتمندی بیماران از فرآیند درمان    
 •     دلیل اهمیت رضایتمندی بیماران از فرآیند درمان
 •     تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی کادر درمان    
 •     موانع ایجاد رضایت    
 •      مراحل رضایت بیمار    
 •     سناریوی مراحل و سیر مراجعات بیمار، قبل از بستری    
 •     سناریوی مراحل و سیر مراجعات بیمار، اورژانس    
 •     سناریوی مراحل و سیر اقدامات برای بستری و درمان از طریق ارجاع از مطب    
 •     آمادگی برای ترخیص    
 •     سناریوی مراحل و اقدامات بعد از ترخیص    
 •      ارتقاء رضایت بیمار    
 •     مداخلات ارتقاء رضایت بیمار    
 •     تشکیل تیم رضایت بیمار    
 •     استفاده از تکنولوژی در جهت ارتقاء رضایت بیمار    
 •     نوع استفاده از تکنولوژی    
 •     نگاه جهانی به بیمار و رضایت بیمار    
 •     عوامل انتخاب یک مقصد    
 •     اعمال و خدمات پزشکی مورد تقاضای توریست‌ها    
 •     چالش‌هایی در این زمینه    
 •     اخلاق و حقوق بیمار    
 •     تعریف حقوق    
 •     انواع رضایتنامه    
 •     سلامت و بیماری    
 •     تعریف سلامت و بیماری    
 •     انواع بیماری‌ها    
 •     عوامل موثر بر بروز بیماری‌ها    
 •     روش معالجه بیماران – درمان
 •     اخلاق پزشكي