دوره جامع مکالمه زبان انگلیسی

دوره جامع مکالمه زبان انگلیسی


امروزه با گسترش فناوری و تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی در دنیا و هم چنین به دلیل اینکه زبانی بین المللی است، یادگیری زبان انگلیسی را امری ضروری کرده است. این دوره روی مهارت های زبانی متمرکز است. این دوره افراد را با قواعد دستوری، لغات و واژگان جدید آشنا می کند تا دستور پایه زبان انگلیسی را بیاموزند و توانایی های خود را در بخش واژگان و دستور زبان انگیسی تقویت کنند، زیرا یادگیری واژگان و دستور زبان یکی از مبانی یادگیری اصلی فراگیری یک زبان جدید است. برای درک بهتر این دوره می خواهیم شما را با دوره...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

امروزه با گسترش فناوری و تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی در دنیا و هم چنین به دلیل اینکه زبانی بین المللی است، یادگیری زبان انگلیسی را امری ضروری کرده است. این دوره روی مهارت های زبانی متمرکز است. این دوره افراد را با قواعد دستوری، لغات و واژگان جدید آشنا می کند تا دستور پایه زبان انگلیسی را بیاموزند و توانایی های خود را در بخش واژگان و دستور زبان انگیسی تقویت کنند، زیرا یادگیری واژگان و دستور زبان یکی از مبانی یادگیری اصلی فراگیری یک زبان جدید است. برای درک بهتر این دوره می خواهیم شما را با دوره مکالمه زبان انگلیسی آشنا کنیم.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره جامع مکالمه زبان انگلیسی