روز پژوهش

پس از پيروزی انقلاب اسلامی ، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز‪ 25  ‬ آذر از سوي «شورای فرهنگ عمومي كشور» به نام روز پژوهش نامگذاری شد.

وزارت علوم تحقيقات و فناوری نيز از سال ‪ 1379 ‬  چهارمين هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نامگذاری كرد و از سال ‪1384‬ اين نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغيير يافت.

ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجليل از پژوهشگران برتر، شناسايی و طرح مشكلات و چالش‌هاي پيش روي و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در كشور از جمله اهداف اين اقدام بود.

در اين راستا هر سال مراسم هفتة پژوهش با مشاركت بيشتر دستگاه‌های اجرايی كشور برگزار مي‌شود. تقدير از مقالات برتر، تقدير از پژوهشگران‌ نمونه ، تقدير از مدير تحقيق نمونه، تقدير از پروژه‌های برتر و انتشار

كارنامه پژوهشي در هر سال از مهم‌ترين برنامه‌های هفته پژوهش است.

برچسب ها :

نظرات و دیدگاه ها