MBA مدیریت کسب و کار عمران و سازه-یک ساله

مدیریت کسب و کار mba عمران و سازه


مهندسی عمران از قدیمی ترین رشته های مهندسی است که امروزه کاربرد گسترده ای در حوزه های مختلف دارد. از سازه های عظیم مانند پل ها گرفته تا ساختمان ها، همه و همه به نوعی به مهندسی عمران و سازه مرتبط می شوند. مهندسی عمران و رشته های مرتبط با آن هم در دانشگاه ها و هم به صورت دوره های مختلف در مراکز آموزشی تدریس می شوند.  موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به عنوان یکی از مطرح ترین موسسات آموزشی ایران، دوره های آموزشی عمران را برگزار می کند. دوره یکساله MBA عمران و سازه یکی از پر طرفدار ترین دوره...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

مهندسی عمران از قدیمی ترین رشته های مهندسی است که امروزه کاربرد گسترده ای در حوزه های مختلف دارد. از سازه های عظیم مانند پل ها گرفته تا ساختمان ها، همه و همه به نوعی به مهندسی عمران و سازه مرتبط می شوند. مهندسی عمران و رشته های مرتبط با آن هم در دانشگاه ها و هم به صورت دوره های مختلف در مراکز آموزشی تدریس می شوند. 

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به عنوان یکی از مطرح ترین موسسات آموزشی ایران، دوره های آموزشی عمران را برگزار می کند. دوره یکساله MBA عمران و سازه یکی از پر طرفدار ترین دوره های MBA و دوره های عمران و مهندسی است. این دوره، با تمرکز بر روی مدیریت ساخت و ساز و موارد مربوط به آن، دانش پذیران را برای مدیریت پروژه های ساختمانی آماده می کند. این افراد سپس می توانند بر جنبه مدیریت کسب و کار در حوزه عمران نظارت داشته باشند. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت کسب و کار mba عمران و سازه

 • مدیریت پروژه
 • فرآیندهای مدیریت پروژه
 • انواع پروژه
 • ويژگي هاي پروژه
 • چرخه حيات پروژه
 • محدودیت های پروژه
 • محدوده‌ی پروژه
 • شش‌طبقه محدودیت‌های‌پروژه
 • مراحل مدیریت پروژه
 • سیستم برنامه ریزی پروژه
 • سازماندهی پروژه
 • عوامل پروژه
 • مدیر پروژه
 • سرپرست گروه پروژه
 • اعضای گروه پروژه
 • کنترل پروژه
 • ورودیهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • استانداردهای مدیریت پروژه
 • انواع استاندارد ها
 • تمركز استانداردهاي مديريت پروژه
 • فرايندهاي مديريت پروژه
 • تعاملات عمومي فرايند مديريت پروژه
 • حوزه هاي دانشي مديريت پروژه
 • فرآيند هدايت يك پروژه  (DP)
 • شروع پروژه
 • مديريت تحويل محصول
 • بستن يك پروژه
 • برنامه ريزي (PL )
 • برنامه ريزي يك مرحله ايجاد يك برنامه براي مواقع استثنايي
 • استاندارد  OPM
 • مزایای بکارگیری OPM
 • انواع قراردادهای پیمان
 • پیمان یا قرارداد
 • قراردادهاي عمراني از ديدگاه روشهاي مختلف( اجرا )
 • اماني يا تک عاملي
 • روش متعارف سه عاملي يا سنتي
 • روش دو عاملي
 • روش چهار عاملي يا مديريتي
 • معایب سیستم پیمانکاری مدیریت
 • مديريت اجرايي
 • سيستم قراردادي يکپارچه
 • انواع مختلف قراردادهای یکپارچه
 • تقسيم بندي قراردادهاي عمراني بر اساس نحوه پرداخت
 • روش پرداخت مقطوع
 • تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
 • قراردادهای مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال (M.O.T)
 • مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • مستندسازي و کنترل مستندات
 • طرح ريزي وضعيت اضطراري و غير مترقبه
 • مدیریت بحران
 • بحران در سازمان
 • شناخت بحران
 • خصوصيات بحران
 • مكعب بحران
 • برنامه مدیریت بحران (Plan Management Crisis)
 • اجزای برنامه مدیریت بحران
 • تهيه برنامه مدیریت بحران
 • سیستم اطلاعات بحران های بحث آفرین
 • اولویت بندی بحران ها
 • وظایف مدیریت بحران
 • مدیریت بحران در هفت نكتة كليدی
 • مدیر بحران (Manager Crisis )و رسانه ها
 • ارزیابي شرایط و اوضاع بحران
 • تصميم گيری در مورد روشهای ارتباطات در زمان بحران
 • سایر موارد مربوط به مدیریت بحران
 • خصوصيات اعضای ستاد مبارزه با بحران
 • نرم افزار تضمین کیفیت
 • کاربردهای نرم افزار مدیریت کیفیت
 • مدیریت استراتژیک پروژه
 • مهندسی ارزش
 • بررسی و ارزیابی نقش مهندسی ارزش در بهبود پروژه های عمرانی
 • برنامه كاري مهندسی ارزش
 • عوامل موفقیت مهندسی ارزش
 • موفقیت پروژه ها
 • معیارهاي موفقیت پروژه 
 •     مفاهیم مطرح در مدیریت پیمان    
 •     سیستم‌های اجرای پروژه    
 •     سیستم امانی (خود اجرای کامل)    
 •     سیستم‌های سه عاملی    
 •     سیستم‌های دوعاملی(طرح و ساخت)    
 •     سیستم کلیدگردان    
 •     اقسام سیستم ساخت، بهره برداری، انتقال    
 •     روش ساخت، تملک، بهره‌برداری(BOO)    
 •     روش ساخت،تملک، بهره برداری، واگذاری(BOOT)    
 •     روش ساخت، انتقال، بهره برداری(BTO)    
 •     سیستم پلزنی    
 •     روش بیع متقابل    
 •     قراردادهای زمان و مصالح    
 •        طبقه‌بندي معاملات    
 •        طبقه‌بندي انواع مناقصات       
 •        کمیسیون مناقصه    
 •        وظایف کمیسیون مناقصه    
 •        هیأت رسیدگی به شکایات    
 •        وظایف هیأت رسیدگی به شکایات    
 •          فرآیند برگزاري مناقصات    
 •          تأمین منابع مالی    
 •         روش‌هاي انجام مناقصه    
 •          ارزیابی کیفی مناقصه‌گران    
 •          فراخوان مناقصه    
 •          اسناد مناقصه    
 •          ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها    
 •          شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها    
 •         توضیح و تشریح اسناد    
 •         گشایش پیشنهادها    
 •          ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها    
 •          ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه    
 •          انعقاد قرارداد    
 •         شرایط ارسال اسناد و مکاتبات    
 •        مستند سازي و اطلاع رسانی    
 •         تجدید و لغو مناقصه    
 •        نحوه رسیدگی به شکایات    
 •         نحوه برگزاري مناقصه محدود    
 •         ترك تشریفات مناقصه    
 •         ترکیب هیأت ترك تشریقات مناقصه    
 •         موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه    
 •         نسخ قوانین    
 •     تعدیل قیمت کارهای جدید    
 •     نحوه تنظيم و تكميل پيمان     
 •        برنامه زماني اجراي كار    
 •        كار، كارگاه، تجهيز، و برچيدن كارگاه    
 •        مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار    
 •        برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان    
 •        روز، ماه، تاريخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها       
 •        مسئوليت حسن اجراي كار، برنامه كار    
 •        كنترل نقاط نشانه، پياده كردن نقشه‌ها، اندازه گيري    
 •        تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آلات    
 •        حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌هاي لازم    
 •        ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها    
 •        حفاظت تأسيسات زير بنايي و تغيير وضع آن‌ها    
 •        واگذاري، پيمانكاران جزء    
 •        اجراي كار در شب    
 •        آثار تاريخي و اشياي عتيقه    
 •        اقامتگاه قانوني    
 •        تحويل كارگاه    
 •     مبلغ اوليه پيمان    
 •        تغيير مقادير كار، قيمت‌هاي جديد، تعديل نرخ پيمان    
 •        تغيير مدت پيمان    
 •        نظارت بر اجراي كار    
 •        تضمين انجام تعهدات    
 •        تضمين حسن انجام كار    
 •        پيش پرداخت    
 •        پرداخت‌ها    
 •        پرداخت‌هاي ارزي    
 •        تحويل موقت    
 •        صورت وضعيت قطعي    
 •        تحويل قطعي    
 •        مسئوليت‌هاي دوره تضمين      
 •        بروز حوادث قهري    
 •        ممنوعيت قانوني    
 •        حقوق انحصاري ثبت شده    
 •        موارد فسخ پيمان    
 •        اقدامات فسخ پيمان    
 •        خاتمه پيمان    
 •        تعليق    
 •        هزينه تسريع كار، خسارت تأخیر كار    
 •        صورت حساب نهايي    
 •        تسويه حساب    
 •        حل اختلاف